Franse vocabulaire voor Wout

The flashcards below were created by user Davey_De_Leenheer on FreezingBlue Flashcards.

 1. nouveau
  nieuw
 2. daar
 3. aider
  helpen
 4. vous avez
  julie hebben
 5. avoir
  hebben
 6. vous êtes
  jullie zijn
 7. être
  zijn
 8. à
  in, te
 9. content
  tevreden, blij
 10. Papa est content?
  Is papa tevreden?
 11. Maman est contente?
  Is mama tevreden?
 12. une liste
  een lijst
 13. normal
  normaal
 14. sympathique
  sympathiek
 15. la salle d'informatique
  het informaticalokaal, het ICT-lokaal
 16. un courriel
  een e-mail
 17. à côté de
  naast
 18. devant
  voor
 19. un élève
  een leerling
 20. une élève
  een leerlinge
 21. bon
  goed
 22. bonne
  goed
 23. derrière
  achter
 24. parler
  praten
 25. parler de
  spreken over
 26. beaucoup
  veel
 27. il remarque
  hij merkt op
 28. remarquer
  opmerken
 29. aimer
  houden van
 30. sur
  op
 31. un professeur de maths
  een wiskundeleraar
 32. drôle
  grappig
 33. le français
  Frans
 34. Madame, Mesdames
  Mevrouw, Mevrouwen (aanspreektitel)
 35. un cours
  een les
 36. difficile
  moeilijk
 37. le néerlandais
  Nederlands
 38. sévère
  streng
 39. donner
  geven
 40. Il donne une liste à Lauranne
  Hij geeft een lijst aan Lauranne
 41. souvent
  dikwijls
 42. une punition
  een straf
 43. comment
  hoe
 44. nouvelle
  nieuw
 45. nous étudions beaucoup de vocabulaire
  Wij studeren veel woordenschat
 46. étudier
  studeren
 47. un vocabulaire
  een woordenschat
 48. Tu travailles beaucoup en classe.
  Jij werkt veel in de klas
 49. travailler
  werken
 50. un ordinateur
  een computer
 51. tout le monde
  iedereen
Author:
Davey_De_Leenheer
ID:
240374
Card Set:
Franse vocabulaire voor Wout
Updated:
2013-10-13 20:30:31
Tags:
Franse vocabulaire vanaf het eerste middelbaar
Folders:

Description:
De woordenschat is de basis bij het leren van een taal.
Show Answers: