energi och effekt1

The flashcards below were created by user lmtg7 on FreezingBlue Flashcards.

 1. hur stor kraft behövs för att lyfta en sten med massan 1,5kg?
  15 Newton
 2. i vilken enhet mäts energi?
  newtonmeter (Nm) eller Joule (J)
 3. i vilken enhet mäts effekt?
  Nm/s, J/s, Watt
 4. vad är energi?
  ett lagrat arbete
 5. vad är effekt?
  hur snabbt ett arbete utförs
 6. vilka är de olika energiformerna?
  strålningsenergi, kärnenergi, värmeenergi, rörelseenergi, kemiskenergi, lägesenergi
 7. hur mäts spänning?
  i volt
 8. vad är spänning?
  Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential (möjlighet, resurser) mellan två punkter. t.ex. + och -
 9. vad mäts resistans i?
  ohm
 10. vad är resistans?
  Resistans är ett mått på hur mycket motstånd strömmen har när den ska passera genom en ledare
 11. vad mäts ström i?
  ampere
 12. vad är ström?
  en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar
 13. hur räknar man ut energi?
  effekt x tid = energi
 14. hur räknar man ut spänning?
  resistans x ström = spänning
 15. hur räknar man ut effekt?
  spänning x ström = effekt
 16. vad är energiprincipen?
  energi kan varken förstöras eller nyskapas utan bara omvandlas mellan olika former
 17. vad är verkningsgrad?
  • Verkningsgrad är en dimensionslös storhet som betecknar förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.
  • nyttig energi dividerat med tillförd energi = verkningsgras, anges i %
 18. exempel på icke förnybara energikällor:
  kol, olja, naturgas (fossila), kolkraft från uran
 19. exempel på fossila bränslen
  kol, olja, naturgas
 20. exempel på förnybara bränslen
  sol, vind, vatten, biobränslen
 21. en boll sparkas upp i luften, efter ett tag vänder den och faller ner igen, vilken typ av energi har bollen när den: 1, lämnar foten? 2, vänder? 3, fallit halvägs ner igen?
  • 1, rörelseenergi
  • 2, lägesenergi
  • 3, både läges- och rörelseenergi
 22. hur stor lägesenergi har en låda på 6 kg som lyfts upp 2m?
  • arbete=kraft(6kg=60N)xsträcka(2m)=60Nx2=120Nm
  • 120 Joule
 23. i vilken enhet mäts vanligtvis elektrisk energi?
  kilowattimmar kWh
 24. hur mycket energi har en tvättmaskin med effekten 2,5 kW använt om den körts under 2 timmar?
  5 kWh
 25. hur lyder sambandet mellan effekt, spänning och ström?
  effekt = spänning x ström
 26. en lampa är kopplad till en spänningskälla. spänningen är 40 V och strömmen 0,8 A. beräkna effekten och resistansen.
  • spänning x ström = effekt
  • 40V x 0,8A= 32 W
  • spänning / ström = 
  • 40 / 0,8 = 50 ohm
 27. en 40 W glödlampa ansluts till 230 V. hur mycket energi förbrukar lampan om den är tänd i 6h?
  0,24 kWh
 28. hur stor blir strömmen genom en 60 W lampa om den ansluts till 230 V? två decimaler
  60/230= 0,26 A
 29. det finns två olika former av mekanisk energi, vilka?
  lägesenergi och rörelseenergi
 30. vad kallas den form av energi som finns i bensin?
  kemisk energi
 31. vad kallas de två formerna av kärnenergi som finns?
  fission och fusion
 32. varför kan man säga att värmeenergi egentligen är rörelseenergi?
  värmeenergi är egentligen rörelseenergin hos materiens minsta delar, atomerna
 33. beskriv vilka energiomvandlingar som sker i en: 1, elvisp 2, ficklampa
  • 1, i en elvisp omvandlas elektrisk energi till rörelseenergi
  • i en ficklampa omvandlas kemisk energi till elektrisk energi, sedan till strålningsenergi och sen värmeenergi
 34. en motor har verkningsgraden 30%. vad menas med det?
  att bara 30% av den tillförda energin kommer till användning (nyttig energi), resten försvinner i form av t.ex värmeenergi.
 35. Image Upload
  • sol energi
  • strålningsenergi
  • förnybar
 36. Image Upload
  • vindkraft
  • rörelseenergi
  • förnybar
 37. Image Upload
  • kärnkraft
  • kärnenergi
  • icke förnybar
 38. Image Upload
  • olja och naturgas
  • kemisk energi
  • icke förnybar
 39. Image Upload
  • vågkraft
  • rörelseenergi
  • förnybar
 40. Image Upload
  • biobränslen
  • kemisk energi
  • förnybar
 41. Image Upload
  • jord/bergvärme
  • värmeenergi
  • förnybar
 42. Image Upload
  • kolkraft
  • kemisk energi
  • icke förnybar
 43. Image Upload
  • vattenkraft
  • rörelseenergi
  • förnybar
Author:
lmtg7
ID:
240749
Card Set:
energi och effekt1
Updated:
2013-10-15 19:50:28
Tags:
energy
Folders:

Description:
e, e,
Show Answers: