energi och effekt svåra

The flashcards below were created by user lmtg7 on FreezingBlue Flashcards.

 1. vad är ström?
  en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar
 2. effekt=
  spänning X ström
 3. ström=
  spänning/resistans
 4. resistans=
  spänning/ström
 5. spänning=
  ström x resistans
 6. i vilken enhet mäts energi?
  newtonmeter (Nm) eller Joule (J)
 7. varför kan man säga att värmeenergi egentligen är rörelseenergi?
  värmeenergi är egentligen rörelseenergin hos materiens minsta delar, atomerna
 8. vad är resistans?
  Resistans är ett mått på hur mycket motstånd strömmen har när den ska passera genom en ledare
Author:
lmtg7
ID:
240810
Card Set:
energi och effekt svåra
Updated:
2013-10-15 20:37:06
Tags:
energy
Folders:

Description:
e, e,
Show Answers: