energi och effekt svåra

Card Set Information

Author:
lmtg7
ID:
240810
Filename:
energi och effekt svåra
Updated:
2013-10-15 16:37:06
Tags:
energy
Folders:

Description:
e, e,
Show Answers:

 1. vad är ström?
  en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar
 2. effekt=
  spänning X ström
 3. ström=
  spänning/resistans
 4. resistans=
  spänning/ström
 5. spänning=
  ström x resistans
 6. i vilken enhet mäts energi?
  newtonmeter (Nm) eller Joule (J)
 7. varför kan man säga att värmeenergi egentligen är rörelseenergi?
  värmeenergi är egentligen rörelseenergin hos materiens minsta delar, atomerna
 8. vad är resistans?
  Resistans är ett mått på hur mycket motstånd strömmen har när den ska passera genom en ledare