energi och effekt svåra

Home > Preview

The flashcards below were created by user lmtg7 on FreezingBlue Flashcards.


 1. vad är ström?
  en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar
 2. effekt=
  spänning X ström
 3. ström=
  spänning/resistans
 4. resistans=
  spänning/ström
 5. spänning=
  ström x resistans
 6. i vilken enhet mäts energi?
  newtonmeter (Nm) eller Joule (J)
 7. varför kan man säga att värmeenergi egentligen är rörelseenergi?
  värmeenergi är egentligen rörelseenergin hos materiens minsta delar, atomerna
 8. vad är resistans?
  Resistans är ett mått på hur mycket motstånd strömmen har när den ska passera genom en ledare

Card Set Information

Author:
lmtg7
ID:
240810
Filename:
energi och effekt svåra
Updated:
2013-10-15 20:37:06
Tags:
energy
Folders:

Description:
e, e,
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview