Job-s16.txt

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. du er selv nødt til å finne ut
  you even have to find out
 2. et utgangspunkt
  a starting point
 3. å begynne med å stille seg selv
  begin to ask themselves
 4. Kort sagt skal du tenke gjennom hav du gjør og har gjort
  In short, you should think about sea you do and have done
 5. Ikke vær redd for å ta opp temaene
  Do not be afraid to take up the themes
 6. du har tillit til
  you trust
 7. personalighetstester kan bevisstgjøre deg på sider av deg selv
  personalighetstester can raise awareness on aspects of yourself
 8. si noe om hva du bør satse videre på
  say something about what you should prioritize the
 9. følge veiledningen nøye
  follow the instructions carefully
 10. valuere
  evaluate,
 11. når testen skal tas
  when the test should be
 12. modenhet
  maturity
 13. et fornuftig bilde
  a reasonable picture
 14. påstander
  claims
 15. regi av noen som er kvalifisert
  directed by someone who is qualified
 16. svare så spontant som mulig på 120 utsagn
  reply as spontaneously as possible on 120 statements
 17. besvare spørsmål
  answer questions
 18. du kan sammenlikne dine yrkesinteresser, ferdigheter og karriereverdier
  You can compare your career interests, skills and career values
 19. en orientering om passende yrke
  a presentation of the appropriate professional
 20. evner kan utvikles, dyrkes, og trenes
  abilities can be developed, grown and trained
 21. vi tipper der du vil ser et mønster
  we guess where you will see a pattern
 22. kriterier
  criteria
 23. summere ned til å gjøre grundig forarbeid
  summing down to make thorough preparations
 24. krever god forståelse av statistikk
  requires a good understanding of statistics
 25. bosted, lærested, og studiested
  residence, place of study, and study
 26. besøk studiestedet i forkant hvis det er mulig for deg
  visit the campus in advance if it is possible for you
 27. før, under og etter studium har tvilt på om de har tatt det riktige valget
  before, during and after the study has doubted whether they have made the right choice
 28. fundere på alt du kanskje kunne tenke deg
  marveling at everything you might imagine
 29. bli forvirret
  be confused
 30. du kan utvide kompetansen din og skaffe deg ny leder
  You can expand your skills and acquire new leader
Author:
caman
ID:
241041
Card Set:
Job-s16.txt
Updated:
2013-10-16 21:08:12
Tags:
Jobb
Folders:

Description:
Jobb
Show Answers: