Verkeersborden

The flashcards below were created by user Fluttershy01 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Maximumsnelheid 50 km/h
  Maximum-snelheid
 2. Bord A01-30-zb:Zone met maximumsnelheid 30 km/h
  Zone met maximum snelheid
 3. Maximumsnelheid 60 km/h
  Maximum-snelheid
 4. Einde maximumsnelheid 50 km/h
  Einde maximum-snelheid
 5. Zone einde maximumsnelheid 30 km/h
  Einde zone maximumsnelheid
 6. Adviessnelheid 50 km/h
  Adviessnelheid
 7. Voorrangsweg
  Voorrangsweg
 8. Einde voorrangsweg
  Einde voorrangsweg
 9. Voorrangskruispunt
  Voorrangs-kruispunt
 10. Voorrangskruispunt zijweg links
  Voorrangskruispunt Zijweg links
 11. Voorrangskruispunt zijweg rechts
  Voorrangskruispunt Zijweg rechts
 12. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
  Verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg
 13. Stop:Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
  Stop en verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
 14. Gesloten in beiderichtingen voorvoertuigen, ruitersen geleiders van rij- of trekdieren of vee
 15. Eenrichtingweg, in deze richtinggesloten voor voer-tuigen, ruiters engeleiders van rij- of trekdieren of vee
 16. Eenrichtingweg
 17. Eenrichtingweg Links
 18. Eenrichtingweg Rechts
 19. Inrijden toegestaan
 20. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
 21. Gesloten voor vrachtauto’s
 22. Gesloten voor autobussen
 23. Gesloten voor autobussen en vrachtauto’s
 24. Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
 25. Gesloten voorruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/h en brommobiel en alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicapten voertuigen
 26. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
 27. Gesloten voor motorfietsen
 28. Gesloten voor alle motorvoertuigen
 29. Gesloten voor bromfietsen en voor gehandicapten voertuigen met in werking zijnde motor
 30. Gesloten voor fietsen en voor gehandicapten voertuigen zonder motor
 31. Gesloten voor fietsen, bromfietsenen voor gehandicaptenvoertuigen
 32. Gesloten voor voetgangers
 33. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigendie, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
 34. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigendie, met inbegrip van lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
 35. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigendie, met inbegrip van lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
 36. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
 37. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
 38. Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
 39. Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de gestelde milieueisen
  Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aande gestelde milieu eisen
 40. Verkeersbord 'Gesloten voor vrachtauto’s' geldt voor aangegeven rijstrook
 41. Rotonde, verplichte rijrichting
 42. Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
  Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl  aangeeft
 43. Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
  Bord mag aan beide zijden worden voorbij gegaan
 44. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
 45. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
 46. Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
 47. Bord E1:Parkeerverbod
  Parkeerverbod
 48. Bord E1-zb:Zone Parkeerverbod
  Zone parkeerverbod
 49. Zone parkeerverbod tussen aangegeven tijden
 50. Bord E2:Verbod stil te staan
  Parkeerverbod en stil staan verbod
 51. Zone parkeerverbod en stil staan verbod
 52. Bord E3:Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
  Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
 53. Zone verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
 54. Bord E4:Parkeergelegenheid
  Parkeergelegenheid
 55. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor taxi's
 56. Bord E6:Gehandicaptenparkeerplaats
  Gehandicapten parkeerplaats
 57. Overdekte parkeergarage, Volg pijl
 58. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
 59. Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
 60. Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
 61. Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen inte halen
 62. Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
 63. Bestuurders uit tegen-gestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
 64. Keerverbod
 65. Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
 66. Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
 67. Verkeersbrigadier bij zebrapad
 68. Autosnelweg max 120 k/h
 69. Einde autosnelweg
 70. Autoweg max 100 k/h
 71. Einde autoweg
 72. Erf max 15k/h
 73. Einde erf
 74. Voetpad
 75. Einde voetpad
 76. Ruiterpad
 77. Verplicht fietspad
 78. Einde verplicht fietspad
 79. Verplicht fiets/bromfietspad
 80. Einde verplicht fiets/bromfietspad
 81. Onverplicht fietspad
 82. Einde onverplicht fietspad
 83. Verplicht voetpad en fietspad
 84. Bebouwde kom max 50 k/h
 85. Einde bebouwde kom max 80 k/h
Author:
Fluttershy01
ID:
241640
Card Set:
Verkeersborden
Updated:
2013-10-20 08:17:56
Tags:
Verkeersborden
Folders:

Description:
Verkeersborden leren
Show Answers: