Tiord_07

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. tøffe seg
  tough out
 2. sjarmerende
  Charming
 3. skattelette
  tax cuts
 4. løftebrudd
  breach of promise
 5. erte
  tease
 6. artig
  fun
 7. et klipp
  clip
 8. betraktelig
  significantly
 9. en tropp
  a squad
 10. rakker ned
  demeans
 11. skru
  screw
 12. kattebilder
  cat pictures
 13. springe
  run
 14. anlegg
  plant
 15. anledning
  opportunity
 16. maursyre
  formic acid
 17. destruere
  destroy
 18. reklame
  advertising
 19. konstruere
  construct
 20. grader
  degrees
 21. strides
  dispute
 22. avsnittet
  section
 23. utgangspunktet
  starting point
 24. forutsette
  assuming
 25. beholde
  retain
 26. innvirkning
  impact
 27. henvende deg
  contact
 28. forsørger barn
  supporting children
 29. forutsetning
  assumption
 30. omgjort
  converted
 31. oppgitt
  given
 32. tillatelse enn tilgivelse
  permission than forgiveness
Author
ID
241706
Card Set
Tiord_07
Description
Jobb
Updated
Show Answers