"De viktigaste resultaten". Matematik för tekniskt basår del 1

The flashcards below were created by user Glitterdust on FreezingBlue Flashcards.

 1. implikation
  Om utsagan Q är en logisk konsekvens av utsagan P skriver vi att P⇒Q
 2. ekvivalens
  Om P⇒Q och det även gäller att Q⇒P, skriver vi att P⇔Q.
 3. ν
  eller
 4. Λ
  och
 5. a-n
  1/an
 6. am/an
  =am-n
 7. am*an
  am+n
 8. am/an
  am-n
 9. (am)n
  am*n
 10. (a*b)2
  an*bn
 11. (a/b)n
  an/bn
 12. ∛-a
  -∛a
 13. n√ när n är ett jämnt tal (a<0)
  ej definierad då a<0
 14. n√a när n är ett udda tal (a<0)
  • vid a<0 kan minustecknet "flyttas ut"
  • -n√a
 15. likformig triangel
  Om två vinklar i en triangel är lika med var sin vinkel i en annan triangel
 16. Areaskala
  AB/AF= S2

  • S =längdskalan
  • AB=bildens area
  • AF=föremålets area
 17. sin v
  • motstående katet/hypotenusan
  • cos2v+sin2v=1
 18. cos v
  • närliggande katet/hypotenusan
  • cos2v+sin2v=1
  • cos v =(sin 90°-v)
 19. tan v
  motstående katet/närliggande katet

  (sin v/cos v)
 20. cot v
  • närliggande katet/motstående katet
  • (1/tan v)
  • cot v=tan(90°-v)
 21. cos 45°
  1/√2
 22. sin 45°
  1/√2
 23. tan45°
  • (cot 45°)
  • 1
 24. cos60°
  1/2
 25. sin 60°
  (√3)/2
 26. tan60°
  • (cot30°)
  • √3
 27. cos30°
  • (sin60°)
  • (√3)/2
 28. sin30°
  • (cos60°)
  • 1/2
 29. tan 30°
  • (cot 60°)
  • 1/√3
 30. Volymskala
  • VB/VF=S3
  • S=längdskalan
  • VB=bildens volym
  • VF=föremålets volym
 31. Riktningskoefficienten för rät linje
  • k
  • k=tan v  om v är spetsig och k=-tan(180°-v) om v är trubbig.
 32. a3-b3
  (a-b)(a2+ab+b2)
 33. a3+b3
  (a+b)(a2-ab+b2)
 34. formeln för kvadratkomplettering
  x2+px=(x+p/2)2-(p/2)2
 35. pq-formeln
  • x2+px+q=0
  • x1,2=-(p/2)±√((p/2)2-q)
Author:
Glitterdust
ID:
241847
Card Set:
"De viktigaste resultaten". Matematik för tekniskt basår del 1
Updated:
2013-10-21 15:14:17
Tags:
matematik
Folders:

Description:
Matematik för tekniskt basår del 1
Show Answers: