derma choroby naczyniowe

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. plamica (definicja)
  • wynaczynienie do skóry, tk. podskórnej lub błon śluzowych o różnym mechaniźmie:
  • - zaburzenia dot. płytek krwi
  • - zaburzenia krzepliwości
  • - zmiany w obrębie drobnych naczyń skóry
 2. Plamica małopłytkowa wrodzona
  (zesp. Wiskotta-Aldricha)
  • bardzo rzadka
  • sprzężone z chr. X (choruja chłopcy
  • zaburzenie wytwarzania płytek
  • obniżenie frakcji IgM
  • wypryski na skórze
  • częste infekcje bakteryjne i wirusowe
  • zwiększone ryzyko neo (szczególnie lymphoma)
  • POSTAĆ PORONNA: trombocytopenia, wyprysk bez podatności na infekcje
  • leczenie: transfuzja PLT, splenektomia, przeszczep szpiku
 3. Samoistna plamica trombocytopeniczna
  (purpura thrombocytopenica idiopathica, ITP Werlhof)
  • p/c przeciwkko powierzchniowym glikoproteinom trombocytów
  • p/c moga powodować trombocytopenię przejściowa u noworodków matek chorych i biorców krwi chorych
  • głównie kobiety
  • rozwkłe wybroczyny do skóry, błon śluzowych (szczególnie jama nosowo-gardłowa, przewód pokarmowy)
  • niekiedy pow. śłedziony
  • postać ostra: ustępuje po kilku tygodniach
  • postać przewlekła: może utrzymywać się przez całe życie
  • leczenie: GKS, leki immunosupresyjne, wlewy gamma-globuliny + splenektomia
 4. Plamica małopłytkowa objawowa
  (Purpura thrombocytopenica symptomatica)
  • Plamice rozmaitego typu:
  • Plamica polekowa (sulfonamidy,salicany,chlormafenikol,sulfonylomocznik,fonobarbital,fenotiazymy)
  • Plamice w przebiegu posocznicy i ch. zakaźnych
  • Plamica jako obj. poprzedzajacy (SLE, towarzyszaca neo)
  • Plamica zw. z zak. HIV (terapia jak w ITP)
 5. Plamice zw. z zab. krzepliwości
  (Coagulopathiae)
  • WRODZONE: hemofilie
  •     leczenie: rekombinowany czyn. VIII
  • NABYTE: DIC
  •     rozległe uszkodzenie tkanek w wyniku infekcji (zwłaszcza bakteriami G-),neo,olbrzymie naczyniaki
  •     leczenie: świeże osocze i masa PLT
 6. Plamice zw. z uszkodzeniem naczyń skóry
  • Plamica hiperergiczna (alergiczne lub leukoklastyczne zap. naczyń)
  • Plamica starcza, plamica steroidowa
  • Przewlekłe zap. naczyń włosowatych
 7. Plamica hiperergiczna (Purpura hyperergica)
  Alergiczne lub leukoklastyczne zap. naczyń (Vasculitis alergica, angiitis leukoclastica)
  • rozsiane wykwity krwotoczne o różnych postaciach: obrzękowe, grudkowe(również z rozpadem) i pęcherzowe
  • najczęściej wyprostna powierzchnia kończyn ale moga pojawiać się na całej skórze
  • odkładanie się kompleksów immuno. w ścianach naczyń (reakcja immuno. tylu III)
  • obecność składników dopełniacza, niszczacych ściany naczyń (MAC - membrane attack complex)
  • zwyrodnienie włóknikowate oraz naciek leukocytarny naczyń
  • czynniki: bakterie,leki,pokarmy
  • odmiana: plamica Henoch-Schoenleina
  • RÓŻNICOWANIE: guzkowe zap. naczyń, krwotoczna post. rumienia wielopostaciowego
  • leczenie: GKS + sulfony (czasem antybiotyki)
 8. Plamica Henocha-Schoenleina
  • zmiany nerkowe z odkładaniem się złogów IgA i C3 w kłębuszkach
  • czasem obj. ostrego brzucha
  • w ścianach naczyń skórnych ziarniste złogi(z przewaga IgA) także w skórze niezmienionej
  • ANCA (-), nierzadko IgA ANCA
  • różny przebieg
  • stan chorych dobry (oprócz przypadków z glomerulonephritis  zajętym przew. pokarmowym)
  • brak odchyleń w ukł. krzepnięcia
  • bóle stawowe
 9. Plamica starcza(Purpura senilis)
  Plamica steroidowa (Purpura steroidea)
  • wynaczynienia w obrębie zanikowej skóry, głównie grzbiety rak i przedramion
  • etiologia: atrofia tk. łacznej otaczajacej drobne nn. skóry
  • w starczej brak skutecznego leczenia, a w steroidowej -> odstawienie GKS lub stosowanie wraz z nimi kremu z wit. D3
 10. Przewlekłe zap. naczyń włosowatych (Capillaritis chronica)
  • zmiany wybroczynowe z odkładaniem się hemosyderyny w skórze
  • nacieki limfocytowe wokół naczyń włosowatych
  • najczęściej na kończynach dolnych
  • płaskie, czerwono-sino-brunatne palmy/grudki
  • przebieg przewlekły (wielomiesięczny/wieloletni)
  • leczenie: mało skuteczne. małe dawki GKS, miejscowe stosowanie maści steroidowych, w zmianach długotrwałych -> PUVA
 11. Zap. ziarniniakowe naczyń Wegenera (Granulomatosis Wegeneri)
  • rzadkie schorznie
  • martwicze ziarniniaki i martwica ścian naczyniowych drobnych tętnic i żył
  • najczęściej dr. oddechowe, nerki i skóra
  • prawdopodobnie autoimmunologiczne schorzenie
  • ANCA (+)
  • cANCA swoiste dla zap. Wegenera
  • martwicze zmiany w j. nosowo-gardłowej i dolnych dr.oddechowych, płucach, nerkach i skórze
  • najwcześniej na podniebieniu i śluzówce nosa
  • zmiany skórne: guzkowo martwicze, plamicze lub wrzodziejace, bez cech charakterystycznych
  • RÓŻNICOWANIE: guzkowe zap. naczyń(nie występuja w dr.oddechowych),pyoderma gangraenosum
  • leczenie: cyklofosfamid, metotreksat
 12. Zesp. Churga-Strauss
  • uogólnione zmiany naczyniowe typu vasculitis + katar sienny + astma + eozynofilowe nacieki w płuchach(zesp. Lofflera) + zap. płuc + eozynofilia
  • zmiany skórne: wybroczyny, rumienie, guzy podskórne ulegajace rozpadowi
  • zajęte liczne narzady wew. (serce, przew. pokarmowy, OUN)
  • wysokie miano IgE
  • u częsci występuje pANCA
  • obraz hist. : skupienia eozynofilów w ogniskach martwicy z ziarnina
 13. Choroba Kawasaki
  • choroba wieku dziecięcego
  • zmiany w skórze, bł. śluzowej, narzadach wewnętrznych + pow. węzłów chł.
  • nieznana etiopatogeneza
  • pANCA (+)
  • zmiany skórne: rumień wielopostaciowy, osutka odrowata i płonicowata na tułowiu i kończynach
  • stopy i dłonie z symetrycznymi obrzękami i rumieniami
  • bł. śluzowa j. ustnej i oczu z objawami zapalenia
  • czerwone zabarwienie języka
  • powiększone ww. chłonne(szczególnie szyi)
  • powikłania: tętniaki, nagłe zgony
  • wysoka goraczka przez 5-7dni
  • rozpoznanie jest trudne (imitacja ciężkiego rumienia lub dziecięcych chorób zakaźnych)
  • RÓŻNICOWANIE: rumień wielopostaciowy, TEN(zesp. Lyella, czyli toksyczna nekroliza naskórka), SSSS, dziecięce ch. zakaźne
  • leczenie: infuzja IgG + salicylany. GKS przeciwwskazane!
 14. Piodermia zgorzelinowa (Pyoderma gangraenosum)
  • nagle powstajace głębokie owrzodzenia będace martwica bezbakteryjna, często poprzedzone zapalnym naciekiem lub odczynem pęcherzowym
  • etio jest nieznana
  • często współistnieje z colitis ulcerosa, ch. Crohna, gammapatiami i szpiczakiem IgG/IgA
  • pojedyncze lub liczne ogniska
  • pojawianie się zmian nawet po najdrobniejszych urazach jest b. charakterystyczne (odczyn patergiczny)
  • nietypowe odmiany: post. powierzchowna(twarz), post. pęcherzowa (pierwsze pęcherzye, później wmiany typu ecthyma)
  • RÓŻNICOWANIE: piodermia na tle bakteryjnym, niesztowica (ecthyma)
  • leczenie: sulfony + małe st. GKS
 15. Guzowate zap. naczyń (Vasculitis nodosa)
  • zmiany guzowate poch. naczyniowego szczególnie na kończynach dolnych (podudzia)
  • etio: podłożem sa zab. naczyniowe, szczególnie nadciśnienie, antygeny paciorkowców i innych bakterii, leki i inne. zaburzenia hormonalne i otyłość
  • reakcja immunologiczna III typu (odkładnie się kompleksów immuno.)
  • częsciej kobiety
  • podskórne, płasko-wyniosłe guzy pokryte zapalnie zmieniona skóra, bolesne
  • przewlekłe z sezonowymi nasileniami
  • RÓŻNICOWANIE: rumień stwardniały, guzowaty, guzkowe zap. tętnic -odmiana skórna, zmiany guzkowe poch. zakrzepowego
  • leczenie: antybiotyki + Aspiryna
 16. Owrzodzenia podudzi (Ulcera cruris)
  • przyśrodkowa i przednia pow. dolnej 1/3 podudzi
  • powstaja na tle zab. troficznych zesp. żylakowego
  • poprzedzone zastojem w krążeniu żylnym z obrzękiem, później ścieńczeniem skóry
  • w przewlekłych owrzodzeniach może dojść do przerostu tk. łaczna włóknista brzegów owrzodzenia
  • bliznowacenie
Author:
Maja
ID:
241850
Card Set:
derma choroby naczyniowe
Updated:
2013-10-22 17:55:12
Tags:
choroby naczyniowe
Folders:

Description:
ch. naczyniowe
Show Answers: