Shenzhen University Mandarin Chinese Mid-term Exam

The flashcards below were created by user bclare on FreezingBlue Flashcards.

  • ni3
  • you
  • "danrenpang" "xiao"
  • hao3
  • good, fine, nice
  • "nv" "zi"
  • wo3
  • I, me
  • jiao4
  • to call, to be called
  • "kou"
  • shi4
  • to be
  • "sun" "ren"
  • ren2
  • person
  • ma0
  • interrogative particle
  • "kou" "horse"
  • ta1
  • he, him
  • "danrenpang" "ye3"
  • bu4
  • not
 1. 日本
  • ri4ben3
  • Japan
  • "sun" "ben3zi"
 2. 法国
  • fa3guo2
  • France
  • "water" "qu4" "border" "jade"
 3. 加拿大
  • jia1na2da4
  • Canada
  • "power" "kou" "renzitou" 'kou" "hand"
  • men0
  • plural suffix
  • "danrenpang" "gate"
  • ta1
  • they, them (female)
  • "nv" "ye3"
 4. 老师
  • lao3shi1
  • teacher
  • "old" "spoon" "knife" "bi4"
  • nin2
  • you (polite form)
  • "danrenpang" "xiao" "xin"
 5. 学生
  • xue2sheng1
  • student
  • "small" "cover" "zi" "life"
  • ye3
  • also
  • zhe4
  • this
  • "zouzhidi" "lid" 
  • de0
  • possessive particle
  • "bai" "wrap"
  • shu1
  • book
 6. 词典
  • ci2dian3
  • dictionary
  • "yanzipang" "kou"
Author:
bclare
ID:
241910
Card Set:
Shenzhen University Mandarin Chinese Mid-term Exam
Updated:
2013-10-21 20:59:27
Tags:
Shenzhen University Mandarin Chinese
Folders:

Description:
These are the vocabulary words for the Chinese reading class that will be tested on the mid-term exam for the beginner's class at Shenzhen University. Some personal memory devices are added.
Show Answers: