-j verbs (Group I)

The flashcards below were created by user nwaggoner on FreezingBlue Flashcards.

 1. I live (reside)
  banoj

  • unë banoj
  • ti banon
  • ai/ajo banon
  • ne banojmë
  • ju banoni
  • ata/ato banojnë
 2. I work
  punoj

  • unë punoj
  • ti punon
  • ai/ajo punon
  • ne punojmë
  • ju punoni
  • ata/ato punojnë
 3. I learn
  mësoj

  • unë mësoj
  • ti mëson
  • ai/ajo mëson
  • ne mësojmë
  • ju mësoni
  • ata/ato mësojmë
 4. I celebrate
  festoj

  • unë festoj
  • ti feston
  • ai/ajo feston
  • ne festojmë
  • ju festoni
  • ata/ato festojnë
 5. I go
  shkoj

  • unë shkoj
  • ti shkon
  • ai/ajo shkon
  • ne shkojmë
  • ju shkoni
  • ata/ato shkojnë
 6. I travel
  udhëtoj

  • unë udhëtoj
  • ti udhëton
  • ai/ajo udhëton
  • ne udhëtojmë
  • ju udhëtoni
  • ata/ato udhëtojnë
 7. I understand
  kuptoj

  • unë kuptoj
  • ti kupton
  • ai/ajo kupton
  • ne kuptojmë
  • ju kuptoni
  • ata/ato kuptojnë
 8. I read
  lexoj

  • unë lexoj
  • ti lexon
  • ai/ajo lexon
  • ne lexojmë
  • ju lexoni
  • ata/ato lexojnë
 9. I listen
  dëgjoj

  • unë dëgjoj
  • ti dëgjon
  • ai/ajo dëgjon
  • ne dëgjojmë
  • ju dëgjoni
  • ata/ato dëgjojnë
 10. I do
  bëj

  • unë bëj
  • ti bën
  • ai/ajo bën
  • ne bëjmë
  • ju bëni
  • ata/ato bëjnë
 11. I like
  pëlqej

  • unë pëlqej
  • ti pëlqen
  • ai/ajo pëlqen
  • ne pëlqejmë
  • ju pëlqeni
  • ata/ato pëlqejnë
 12. I study
  studioj

  • unë studioj
  • ti studion
  • ai/ajo studion
  • ne studiojmë
  • ju studioni
  • ata/ato studiojnë
 13. I show
  tregoj
 14. I preach
  predikoj
 15. I begin
  filloj
 16. I help
  ndihmoj
 17. I act
  veproj
 18. I bless
  bekoj
 19. I think
  mendoj
 20. I live (am alive)
  jetoj
 21. I continue
  vazhdoj
 22. I send
  dërgoj
 23. I clean
  pastroj
 24. I sing
  këndoj
 25. I worship
  adhuroj
 26. I believe
  besoj
 27. I see
  shikoj
 28. I explain
  shpjegoj
 29. I write
  skrouaj
 30. I see
  shikoj
 31. I thirst/crave
  etj
 32. I listen
  dëgjoj
 33. I come
  vij
 34. I finish
  mbaroj
Author:
nwaggoner
ID:
242075
Card Set:
-j verbs (Group I)
Updated:
2013-11-18 12:42:24
Tags:
Albanian verbs
Folders:

Description:
-j verbs and their endings
Show Answers: