derma Choroby alergiczne skóry

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Typy reakcji alergicznych
  • TYP I: reakcja anafilaktyczna natychmiastowa
  • IgE
  • histamina, serotonina, PAF
  • bardzo krótki czas wystapienia objawów
  • (wstrzas anafilaktyczny, pokrzywka ostra<<część przypadków>>,reakcje polekowe natychmiastowe)

  • TYP II:reakcja cytotoksyczna
  • głównie IgM(rzadziej IgG i IgA)
  • składniki dopełniacza
  • kilka godzin do pierwszych objawów
  • (trombocytopenia,hemolityczna niedokrwistość i agranulocytoza polekowa)

  • TYP III: r. kompleksów immunologicznych (zj. Arthusa)
  • IgG,IgA,IgM -> łacza się w rozpuszczalne kompleksy wiażace dopełniacz
  • zaktywowane składowe dopełniacza
  • kilka minut-kilka godzin
  • (vasculitis leucoclastica,utricaria vasculitis,SLE,ch. posurowicza)

  • TYP IV:r. opóźnione
  • 1.typu tuberkulinowego(DTH) -> swoiście uczulone limf.T w skórze
  • (odrzucanie przeszczepów, osutki zakaźne)
  • 2.t.wyprysku kontaktowego -> limf.T aktywowane przez kom. Langerhansa
  • (wyprysk kontaktowy ostry i przewlekły)

  w obu mediatorem sa limfokiny
 2. Pokrzywka (Urticaria)
  • wykwit pierwotny -> babel pokrzywkowy z obrzękiem o różowym lub porcelanowobiałym
  • szybko powstaje, znika po kilkunastu godzinach
  • reakcja typu I i III (część nie ma ch. immuno.)
  • ROZPOZNANIE:jednopostaciowa osutka,krótkotrwałe utrzymywanie się,świad,znika bez śladu,dane z wywiadu
  • RÓŻNICOWANIE:nie ma potrzeby. poszukiwanie przyczyn:
  • ekspozycja na dany alergen
  • odczyny skórne(po nakłuciu skóry - prick test)
  • RIST (st. IgE, ważne w atopowym zap. skóry,tutaj mniej)
  • RAST (wykrywanie swoistych p/c IgE pyłki,sierść itp)
  • ELISA (prostszy od RAST)
 3. Pokrzywka ostra (Urticaria acuta)
  • czynn. wywołujacy: pokarmy, leki, alergeny wziewne
  • okres trwania nie przekracza 4tyg. zwykle trwa kilkanaście godz do kilku dni
  • wysiewy moga nawracać
 4. Pokrzywka przewlekła (Urticaria chronica)
  • rzadsza niż ostra
  • najczęściej mechanizm nieimmunologiczny
  • czynn. wywołujacy: pokarm, alergeny wziewne, czasem pochodza z zakażeń wewnatrzustrojowych(kandydoza,robaczyce...)
  • ma zwiazek z reakcjami OUN(czyn. psychiczny) i reakcjami wegetatywnymi(zab. krażenia, migrena)
  • leki moga być alergenami(kw. acetosalicylowy,NLPZ,benzoesany)
  • zmiany znikaja szybko po zlikwidowaniu czynnika
  • autoimmunologiczna odmiana: przeciwciała przeciw rec. IgG1 i 3 (Fcε R-1) które aktywuja dopełniacz
 5. Pokrzywka wywołana mechanicznie (Dermographismus/s. utricaria factitia/mechanica)
  • wywołana silnym potarciem/uciskiem
  • mediator:histamina
  • p/c IgE (ale inne też)
  • długotrwały przebieg
  • objawy w kilka sekund/minut po czynniku i trwaja kilkanaście minut-kilka godzin
 6. Pokrzywka kontaktowa
  • reakcja typu I
  • zmiany pokrzywkowe ograniczone do miejsca kontaktu z alergenem(u osób uczulonych moga być uogólnione)
  • pokrzywka kontaktowa alergiczna -> sierść zwierzat, cytrusy, pokarmowa, ukaszenia przez owady
  • niealergiczna -> ukaszenia przez owady, owoce morza
 7. Pokrzywka fizykalna
  • 3 odmiany:
  • p. z zimna (utricaria e frigore)
 8. Pokrzywka fizykalna
  • 3 odmiany:
  • p. z zimna(u. e frigore) najczęstsza, nagły spadek temp.,może być immuno lub nie,nadmierna reakcja kom. tucznych,współistniejace zab. ukł współ., reakcja typu I, w odmianie dziedzicznej nie ma podłoża immuno
  • p. cieplna(u. calorica) rzadka odmiana, mechanizm niealergiczny 
  • p. świetlna rzadka,reakcja immuno na fale świetlne
 9. Pokrzywka cholinergiczna
  • nadwrażliwość na acetylocholinę
  • podczas pocenia się
  • bable pokrzywkowe sa zwykle b. drobne,powierzchowne, głównie w górnej cz. tułowia
  • powstaje szybko i trwa krótko
 10. leczenie pokrzywki
  leki przeciwhistaminowe
 11. osutki polekowe
  • zmiany skórne wywołane zewnętrznie lub wewnętrznie stosowanymi lekami
  • brak cech charakterystycznych dla poszczególnych leków
  • zwiazana z defektem enzymatycznym (szczególnie dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej)
  • objawy nasuwające podejrzenie związku z lekami:
  • rumień trwały
  • erythema multiforme i nodosum
  • zmiany krwotoczne
  • objawy sugerujące (po usunięciu innych czynników) związek z lekami:
  • pokrzywka, obrzęki
  • wypryski
  • zmiany liszajowate
  • zwiazane ze światłem
  • pęcherzyki
  • krosty
  • AGEP(ciężka postać osutek krostkowych)
  • osutki tradzikowe
  • łysienie
  • zmiany paznokciowe
 12. rozpoznanie osutki polekowej
  • wywiad
  • test ekspozycji (przeciwwskazany w przypadkach ostrych reakcji)
 13. choroba posurowicza
  • pokrzywka,bóle stawowe,podniesiona temp.,dusznść,bóle brzucha,nudności,wymioty,przejściowy białkomocz
  • reakcja typu III
  • czynniki: surowica podawana w celach profilaktycznych, a rzadko też leki
  • objawy po 10 dniach od podania surowicy
  • rozstrzyga wywiad
  • leczenie: GKS i.m. + leki przeciwhistaminowe
 14. urticaria vasculitis
  • odmiana przewlekłej pokrzywki
  • reakcja typu III
  • p/c skierowane przeciwko C1q obniżenie składowych C1,C3,C4 i C5
  • mediator:NIE histamina! składowe dopełniacza
  • obraz histo: vasculitis leucoclastica
  • bóle stawowe i kostne, objawy brzuszne, rzadko zmiany nerkowe
  • towarzysza kolagenozom, SLE, WZW B i C
  • ROZPOZNANIE: obraz kliniczny+typowy obraz histopato+badanie immuno (złogi C3 w ścianach naczyń)
  • leczenie: leki immunosupresyjne+GKS
 15. Obrzęk naczynioruchowy Quinckego (oedma angioneuroticum)
  • odmiana pokrzywki przewlekłej o głębszym umiejscowieniu (tk. podskórna, skóra właściwa bł. śluzowa j. ustnej i nosogardła)
  • może być alergiczny (typ I) -> leki,pokarmy itp. lub niealergiczny (wyzwalacze histaminy,uczulenie na salicylany, czynn. psychiczne)
  • następuje gwałtownie, trwa kilkanaście godzin-kilka dni
  • gdy często->dermatochalasis (zwiotczenie skóry)
  • może występować niebezpieczny obrzęk krtani
  • ROZPOZNANIE:obrzęk tk. podskórnej i skóry,nagłe występowanie,nawrotowy przebieg,zajmowanie bł.śluzowych,brak świadu
  • RÓŻNICOWANIE:odmiana dziedziczna
  • leczenie: leki przeciwhistaminowe
 16. dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (oedma angioneuroticum)
  niedobór esterazy skł. C1 dopełniacza
 17. wyprysk kontaktowy kontaktowe zap. skóry (Contact eczema)
  • najczęstsza postać wyprysku
  • powierzchniowe zmiany zap. w skórze 
  • kontakt z alergenem
  • reakcja typu IV
  • faza indukcji -> penetracja haptenów i wiazania się ich z innymi białkami -> powstanie kompleksów białkowych -> prezentacja przez kom. Langerhansa w okolicznych węzłach -> aktywacja Th1 i 2 -> produkcja interleukin(2,4,5,10) -> proliferacja limfocytów T
  • ponowny kontakt z alergenem 5-7 dni po uczuleniu ->....->  uczulone keratynocyty wytwarzaja TNFα -> silny odczyn zapalny i spongioza(obrzęk śród- i międzykomórkowy)
  • objawy: grudka wysiękowa i pęcherzyk, nieodgraniczone od otoczenia, świad
 18. próba płatkowa
  • przyłożenie do skóry badanej subst. na płatky bibuły przykrytej folia
  • odczyt po 48 i 72 h
 19. wyprysk kontaktowy niealregiczny
  wywołany czynn. drażniacymi
 20. wyprysk pieniażkowaty (eczema microbicum)
  • liczne ogniska wyprysku, dobrze odgraniczone od otoczenia
  • nadwrażliwość typu opóźnionego na bakterie (może mieć związek z wewnątrzustrojowymi ogniskami zakaźnymi)
  • często czynn. nie jest uchwytny
  • ogniska rumieniowe pokryte grudkami i pęcherzykami, w zmianach przewlekłych złuszczajacy naskórek
  • umiejscowienie:tułów,kończyny dolne,grzbiety rak
  • schorzenie przewlekłe i nawrotowe
  • RÓŻNICOWANIE:przyłuszczyca plackowata, grzybica pow. skóry, łupież różowy
 21. wyprysk  łojotokowy (Eczema seborrhoicum)
  łojotokowe zap. skóry (dermatitis seborrhoica)
  • zależny od podłoża łojotokowego
  • rumieniowo-złuszczajace i wysiękowe zmiany
  • owłosiona skóra głowy, okolice łojotokowe i drażnione
  • przebieg przewlekły i nawrotowy (nawroty jesienia i zima)
  • przerzedzenie włosów i niekiedy brwi
  • RÓŻNICOWANIE:
  • łuszczyca ->mniejszcze obj. wysięowe,nie przerzedza włosów,badanie histo i inna lokalizacja
  • grzybica skóry->szybszy przebieg,b.nasilony świad,pęcherzyki i krostki
  • wyprzenie->nie zajmuje okolic łojotokowych
  • leczenie: ketokonazol
 22. wyprysk łojotokowy noworodków
  • pierwsze tygodnie życia
  • zmożone wydzielanie łoju wskutek działania androgenów matki
  • zak. drożdżakami
  • zmiany ustępuja samoistnie
  • RÓŻNICOWANIE:atopowy wyprysk dziecięcy, erytrodermiczne łojotokowe zap. skóry,histiocytoza X,łuszczyca
 23. wyprysk potnicowy (eczema dyshidroticum)
  • obecność pęcherzyków na dłoniach i stopach
  • alergeny zewnętrzne i wewnętrzne
  • RÓŻNICOWANIE:grzybica dłoni,rumień wielopostaciowy
 24. wyprysk podudzia (eczema cruris)
  • zwiazane z zesp. żylakowaty
  • mikrourazy i zak. bakteryjne
  • przyczyna moga myć stosowane leki
  • w przewlekłej chorobie może dojść do uogólninych odczynów alergicznych
  • RÓŻNICOWANIE:grzybica przewlekła skóry,łuszczyca wysiękowa
 25. atopowe zap. skóry (dermatitis atopica/AD)
  • często występuje rodzinnie(czynn. genetyczny)
  • reakcja typu I
  • głównie subst. wziewne i pokarmowe
  • zmiany wypryskowe, wybitnie nasilony świad i lichenizacja(długotrwałe zmiany->skóra wygladu starczego)
  • rozpoczyna się zazwyczaj w dzieciństwie
  • nadaktywność kom. Langerhansa
  • przewaga limf. pomoczniczych(szczególnie Th2) nad supresorowymi
  • charakt. lok.:zgięcia łokciowe i kolanowe, twarz i szyja
  • włosy łamliwe i suche
  • w. chł powiększone twarde i niebolesne
  • RÓŻNICOWANIE: świerzbiaczka objawowa, świerzbiaczka letnia
 26. predyspozycje dermotologiczne do powstania atopowego zap. skóry
  • skłonność do rogowacenia mieszkowego i suchość(xerosis) (poronna rybia łuska)
  • skłonność do skurczu drobnych naczyń (biały dermografizm,linijne zblednięcie msc. potarcia)
  • obiżenie progu świadowego
  • nadmierna wrażliwość skóry na bodźce nieswoiste
 27. rozpoznanie atopowego zap. skóry
  • kryteria większe: (wymagane 3-4)
  • nasilony świad
  • typowe umiejscowienie
  • przewlekły, nawrotowy przebieg
  • atopia u chorego lub pozytywny wywiad rodzinny
  • kryteria mniejsze:
  • suchość skóry
  • rogowacenie przymieszkowe(keratosis pilaris)
  • natychmiastowe odczyny skórne
  • wysokie IgE
  • nietolerancja pokarmów
  • zaćma
  • nietolerancja wełny
  • biały dermografizm
  • zaostrzenia po stresach psychicznych
Author:
Maja
ID:
242138
Card Set:
derma Choroby alergiczne skóry
Updated:
2013-10-26 22:29:49
Tags:
alergia skóra choroby
Folders:

Description:
dermatologia 23.10
Show Answers: