Risker och osäkerhet 2

The flashcards below were created by user Ckalle on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nämn en strukturbeskrivnings 3 delar
  beslutsproblem > beslutsprocess > beslut
 2. Vilka två olika typer av metoder finns det för att studera beslutsprocesser?
  indirekta och direkta metoder
 3. Ge exempel på Indirekta metoder och direkta metoder vid en beslutsprocess.
  • Indirekta; man studerar sambanden mellan attributvärden och val
  • Direkta Metoder; Studera ögonrörelser, tänka högt
 4. Förklara följande begrepp;
  Attributkorrelationer
  Attributvikt
  Tysta attribut
  Attributrange
  • Attributkorrelationer
  • Hur lika varandra attribut är

  • Attributvikt
  • Hur viktiga man anser dem

  • Tysta attribut
  • Attribut med ofullständig information

  • Attributrange
  • Hur mycket attributen varierar (dess range)
 5. Nämn 2 normativa besluts regler
  • Additiv nyttaregel (kompensatorisk)
  • dominansregeln
 6. Vad är skillnaden mellan kompensatorisk och icke kompensatoriska modeller?
  • Killen som bara vill ha webbkamera och inte kompenserar.
  • Killen som tycker många saker är viktiga och väljer utifrån dem.

  Image Upload 1
 7. Nämn 3 icke kompensatoriska beslutsregler
  • Dominans - Bättre på ett attribut och minst lika bra på andra de övriga.
  • Linjär additiv - Summera nyttan och multiplicera med viktighetstyngd.
  • Disjunktiv - Sätt gränsvärden och ta det bästa av de alternativ som kvarstår.
 8. Ge exempel på Konstruerade preferenser
  Compatibility effekt - Fler alternatv ger viktigare attrubit ännu mer vikt.

  • Utvärderingspreferens - Man lägger indre vikt vid attribut om de är svåra att skilja åt jämför med attribut man lätt skiljer
  • kalcium halt eller kravmärkt 

  Regularity effekt sanolikheten fördelas ej lika över alla alternativ, tvärt om

  Intransativitet - leder till moneypump
 9. Förklara vad som menas med konstruerade preferenser.
  • De rangordnas inte rationellt.
  • Preferenser betyder förkärlek/rangordning
  • Begreppet beskriver att vi har konstruerade rangordningar och tex inte skapar nya när vi får mycket ny information.
 10. Vad är Y och X i en graf över Cost utility theory?
  • Y är relativ korrekthet och X är Kognitiv kostnad
  • optimal anpassning är linjär
 11. Vilka 5 delar ingår i cost utility theory?
  • 1 En beslutsstrategi - mentala operation
  • 2 Hur mycket dessa kostar oss kognitivt
  • 3 Olika bra utfall, nytta mot additiv nytta 
  • 4 Metabeslut används när vi kan ta hjälp av tidigare erfarenhet erfarenhet
  • 5 För att välja strategi tittar man på tradeoffen  mellan  kostnad och nytta
 12. Hur kan man sammanfatta Kostnads-nytta teorin?
  • Man väger den totala nyttan mot den totala kostnaden 
  • Tänk graf med optimal anpassning
 13. Vad påverkar ett problems svårighetsgrad? (kostnad)
  7 saker
  • informationsmängd
  • Tidspress
  • Attributkorrelationer 
  • likhet mellan attribut
  • likhet mellan beslutsvikter
  • Saknad information
  • Dåligt organiserad information
 14. Vilka tradeoffs kan man göra vid anpassningsmetoder för att minska kostnaden?
  3 stycken
  • Effektivisera - Arbeta snabbare.
  • Leder till högre ansträngning men inte bättreresultat.

  • Använd parametrar - eliminera alternativ
  • Leder till sämre resultat för mindre ansträngning.

  • Arbeta smartare - byt till bättre strategi
  • Leder till bättre resultat för mindre ansträngning
 15. Konstruerade preferenser - principle of regularity.
  Vad säger den och stämmer det?
  • Den säger att Valio och Arla har lika stor sannolikhet när det bara finns de 2 och att den blir mindre vid fler alternativ, sannolikheten fördelas lika bland alla och sannolikheten att man väljer arla minskar därför.
  • Det stämmer inte pga att vi då bara väljer det märke vi känner igen istället om vi får massa alternativ.
 16. Vad är en expert?
  2 saker
  • En person som kan få fantastiska resultat baserat på verklig förmåga alltså utan slump.
  • Kan vara både generell som intelligens och på speciella förmågor så som bågskytte.
 17. Vilka kriterier måste en expert uppfylla?
  3 saker
  • Extremt goda prestationer med verklig förmåga
  • Mindre inlärning än icke experter
  • Bevis på att de övat mycket
 18. Vad kan vi få ut av experter?
  3 saker
  • Analyser av dess områden
  • utforma expertsystem
  • lära icke experter
 19. Vad är experter bra på?
  2 saker
  Fatta snabbare beslut som ändå inte är sämre

  Identifiera de viktiga attributen
 20. När är en modell normativ?
  2 saker
  • När den ses som standardutgångspunkt inom sitt område, erkänd model om ses som normal.
  • När den specifierar vad en person borde göra.
 21. Vad gör en Preskriptiv modell?
  Preskriptiv som skriver ut som ett recept vad man borde göra för att uppnå önskat resultat
 22. Vad innebär en deskriptiv modell?
  • Den enbart beskriver något tex hur man borde göra
  • Ger inga förklaringar eller recept på vad som borde göras.
 23. Beskriv 5 egenskaper från system 1
  Intuition

  • Snabbt
  • Automatiskt
  • Liten kognitiv kostnad
  • Perceptuella intryck, tolkar ljud som faror etc
 24. Beskriv 5 egenskaper från system 2
  • Långsamt
  • Kontrollerat
  • Högre kognitiv kostnad
  • Regelstyrt
  • Anpassningsbart - flexibelt
Author
ID
242168
Card Set
Risker och osäkerhet 2
Description
Risker och osäkerhet 2
Updated
Show Answers