Tiord_08

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. omfatte
  include, involve
 2. ta opp, lagrer, sender, behandler
  take, save, send, process
 3. å virke
  fungere,  function, operate, go, work
 4. strømsirkler
  current circuit
 5. materiale /et
  material
 6. takket være mikrobrikkene kan datamaskiner og andre digitale innretninger være små og lette
  innretning
  facility, appliance,
 7. kirurg-en
  surgeon
 8. operasjon
  operation
 9. kan kobles til internett
  connected
 10. antenne
  anten
 11. behøver
  require
 12. plugge
  plug
 13. på stranda
  on the beach
 14. representere
  represent
Author:
caman
ID:
242299
Card Set:
Tiord_08
Updated:
2013-10-23 04:33:21
Tags:
Ti ord hver dag
Folders:

Description:
Ti ord hver dag
Show Answers: