Tiord_08

Home > Preview

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.


 1. omfatte
  include, involve
 2. ta opp, lagrer, sender, behandler
  take, save, send, process
 3. å virke
  fungere,  function, operate, go, work
 4. strømsirkler
  current circuit
 5. materiale /et
  material
 6. takket være mikrobrikkene kan datamaskiner og andre digitale innretninger være små og lette
  innretning
  facility, appliance,
 7. kirurg-en
  surgeon
 8. operasjon
  operation
 9. kan kobles til internett
  connected
 10. antenne
  anten
 11. behøver
  require
 12. plugge
  plug
 13. på stranda
  on the beach
 14. representere
  represent

Card Set Information

Author:
caman
ID:
242299
Filename:
Tiord_08
Updated:
2013-10-23 04:33:21
Tags:
Ti ord hver dag
Folders:

Description:
Ti ord hver dag
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview