Visual vocab

Home > Preview

The flashcards below were created by user nwaggoner on FreezingBlue Flashcards.


 1. i zemëruar

  i inatosur
 2. i lumtur

  i gëzuar

  i kënaqur (satisfied/pleased)
 3. i uritur
 4. i trishtuar

  i pikëlluar

  i dëshpëruar (desparate/depressed)
 5. i lodhur (tired/worn out)

  i përgjumur (sleepy)
 6. i ngacmuar
 7. i irrituar

  i dështuar (failed/wahed-up)
 8. i strukur

  i trembur (scared)

  i turpshëm (timid/shameful)
 9. i etur
 10. i sjellshëm
 11. i vrazhdë

  i pasjellshëm
  • ky (m)
  • kjo (f)
  • ai (m)
  • ajo (f)
  • këta (m)
  • këto (f)
  • ata (m)
  • ato (f)

Card Set Information

Author:
nwaggoner
ID:
242583
Filename:
Visual vocab
Updated:
2013-10-30 09:51:31
Tags:
Albanian picture vocab
Folders:

Description:
Vocab with pictures
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview