swedish vocab

The flashcards below were created by user sandraio on FreezingBlue Flashcards.

 1. inse
  realize
 2. anse
  think or have as an opinion, consider, regard
 3. återstålla
  replace
 4. återkomma, återvända, återgå
  return
 5. gnälla
  whine
 6. gräla
  argue
 7. bevara
  protect
 8. besvära
  trouble, bother
 9. behärska
  control
 10. godta, godkänna
  accept
 11. förneka
  deny
 12. försumma
  neglect
 13. skilja på
  separate between, discriminate
 14. inställa
  cancel
 15. inbilla
  imagine
 16. beröra
  touch, move, affect
 17. föreställa sig
  visualize, imagine
 18. avslå
  reject
 19. avstå
  reject
 20. ångra
  regret
 21. envisa
  persist
 22. avgöra
  decide, determine
 23. höra till
  belong
 24. komma undan
  get away
 25. avslöja
  reveal
 26. begränsa
  limit
Author:
sandraio
ID:
242808
Card Set:
swedish vocab
Updated:
2013-10-25 13:38:17
Tags:
verbs
Folders:

Description:
verbs
Show Answers: