swedish vocab

The flashcards below were created by user sandraio on FreezingBlue Flashcards.

 1. tillför
  provide, supply
 2. genomför
  carry out
 3. utmanar
  challenge
 4. förmår
  be capable of, persuade
 5. ingriper
  intervene
 6. griper
  get, catch
 7. begripa
  understand
 8. underlättar
  help, facilitate
 9. bereder sig
  prepare for
 10. avtalar
  agree, arrange, contract
 11. sammanfattar
  summarize
 12. slappnar av
  relax
 13. ansvarar för
  be responsible for
 14. betonar
  stress, emphasize
 15. bidrar
  contribute
 16. inleder
  start, initiate, begin
 17. håller på
  be doing, be busy with
 18. samtalar
  converse
 19. var med
  take part, be present in
 20. döljer
  hide, conceal
 21. avslöjer
  reveal
 22. tappar
  lose
 23. utför
  do, perform. accomplish
 24. föredrar
  prefer
 25. betraktar
  look at, consider
 26. bistår
  help
 27. består
  endure
Author:
sandraio
ID:
242809
Card Set:
swedish vocab
Updated:
2013-10-25 14:03:44
Tags:
verbs II
Folders:

Description:
verbs
Show Answers: