aardrijkskunde december 2013

The flashcards below were created by user evitje on FreezingBlue Flashcards.

 1. herhalingsleerstof:

  nulmeridiaan
  een denkbeeldige halve cirkel van de Noordpool naar de Zuidpool en loopt door Greenwich.
 2. herhalingsleerstof:

  evenaar
  een denkbeeldige halve cirkel die de aarde verdeelt in 2 halfronden (Noordelijk en Zuidelijk)
 3. herhalingsleerstof:

  breedtecirkel
  een cirkel die evenwijdig ligt met de evenaar.
 4. herhalingsleerstof:

  breedteligging.
  de afstand tot de evenaar uitgedrukt in graden.
 5. herhalingsleerstof:

  lengtecirkel
  een denkbeeldige halve cirkel die van Noordpool naar Zuidpool loopt.
 6. herhalingsleerstof:

  lengteligging.
  de afstand tot de nulmeridiaan uitgedrukt in graden.
 7. thema 2:

  permafrost
  is een synoniem voor altijd bevroren bodem
 8. thema 2:

  bruikbaar zoet water
  zoet water da gemakkelijk toegankelijk is.
 9. thema 2:

  grondwater
  dit is water dat in de poriƫn van de gesteenten en de bodem zit.
 10. thema2:

  virtueel water
  dit is het verbogen waterverbruik. het water dat in de productie van consumptie goederen zitten.
 11. thema2:

  ontzilting
  dit is het proces dat zout uit zeewater haalt om zo tot zoetwater te kunnen komen.
 12. thema2:

  hernieuwbaar water
  water dat op natuurlijke wijze aangevuld wordt.
 13. thema2:

  fossiel water
  water dat duizenden jaren geleden diep in de grond is ingesijpeld en niet meer wordt aangevuld door neerslag.
Author:
evitje
ID:
242960
Card Set:
aardrijkskunde december 2013
Updated:
2013-11-18 16:45:55
Tags:
aardrijkskunde definities 4humane
Folders:

Description:
dit zijn de definities die ik moet kennen voor aardrijkskunde.
Show Answers: