gedragswetenschappen december 2013

The flashcards below were created by user evitje on FreezingBlue Flashcards.

 1. wat is interactie nu?:

  interactie
  interactie is een wisselwerking tussen gedragingen van individuen.
 2. motivatiepsychologie:

  wat is: motivatie
  motivatie is het waarom en het waartoe van gedrag.
 3. motivatiepsychologie:

  wat is: motivatiepsychologie.
  motivatiepsychologie is de studie van de oorzaken van het ontstaan, de richting, de intensiteit en de duur van doel gericht gedrag.
 4. is er soort specifiek gedrag?:

  soort specifiek gedrag.
  dit is wanneer een aantal gedragingen bij mensen overal te wereld gelijk is.
 5. bestaat intrespecifiek gedrag ook?:

  intrespecifiek gedrag.
  dit is wanneer er een gelijkenis is tussen verschillende soorten.
 6. waarden en normen:

  waarden
  waarden zijn algemene, abstracte richtlijnen die uitdrukken wat een bepaalde groep juist of fout vindt.
 7. waarden en normen:

  normen.
  normen zijn concrete gedragsregels die zeggen hoe we ons moeten reageren in een bepaalde situatie.
 8. waardepatroon:

  wat is het waardepatroon?
  dit zijn de waarden die in een cultuur vervat zitten.
Author:
evitje
ID:
242961
Card Set:
gedragswetenschappen december 2013
Updated:
2013-11-02 15:02:00
Tags:
gedragswetenschappen
Folders:

Description:
dit zijn definities die ik moet kennen voor gedragswetenschappen.
Show Answers: