derma Łuszczyca

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Co to jest łuszczyca?
  • jedno z najczęstszych genetycznie uwarunkowanych schorzeń skóry (2 %) o przewlekłym i nawrotowym przebiegu, o zwiększonej proliferacji naskórka, ze złuszczającymi się wykwitami grudkowymi, ustępującymi bez śladu.
  • Duża różnorodność obrazu morfologicznego i nasilenia zmian (nieliczne ogniska aż do zajęcia całej skóry)
 2. Etiopatogeneza łuszczycy
  • Genetyka
  • zjawiska immunologiczne i autoimmunologiczne
  • cytokiny
  • zmiany naczyniowe
  • proliferacja naskórka
  • rola neuropeptydów
 3. Genetyka w łuszczycy
  • Jeśli dwoje rodziców ma łuszczycę, prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka wynosi 70%
  • Typ I:
  • zw z dziedziczeniem autosomalnym dominującym o 60% penetracji genu
  • zwykle przed 40 rokiem życia
  • sprzężony z antygenami zgodności tkankowej HLA-Cw6(85% przypadków), również B13 i B57
  • rozległe, często wysiewne zmiany
  • bez łuszczycy krostkowej
  • Typ II:
  • zazwyczaj zaczyna się między 50-70r.ż.
  • w 15 % zw z ant. Cw6
  • korelacja z antygenami HLA-Cw2 i B27

  • locus podatności na łuszczycę na chromosomie 6
  • jest to schorzenie wielogenowe
 4. Zjawiska immunologiczne i auto
  • aktywacja limfocytów T z udziałem wielu prozapalnych cytokin, ale antygen nie jest poznany
  • Komórki Langerhansa migrują do skóry i stanowią tam ok 10% nacieków zapalnych
  • superantygeny zają znaczenie w wysiewnej łuszczycy związanej z infekcją bakteryjną, gł straptokokową - białko M paciorkowców wykazuje znaczną homologię i reakcje krzyżowe z antygenami keratyny
  • przypuszcza się, że swoistym antygenem mogą być znajdujące się w naskórku łuszczycowym wirusy EV-HPV5 i inne evhpv - mają udział w proliferacji naskórka
  • utrzymywanie się autoimmunizacji w łuszczycy plackowatej zależy od obecności w naskórku autoreaktywnych limf CD8
 5. Rola cytokin w łuszczycy
  • sprzyjają proliferacji
  • są wytwarzane przez keratynocyty: IL1, TNFa, IL6, IL8, 12, 18
  • i przez limfocyty: IL2, INFg
 6. zmiany naczyniowe
  • Dla wczesnej łuszczycy charakterystyczna jest wzmożona angiogeneza
  • główny czynnik angiogenny to bFGF
  • otworki w naczyniach włosowatych oraz ekspresja cząstek adhezyjnych umożliwiają przechodzenie komórek zapalnych do skóry
  • do przepuszczalności kapilarów przyczyniają się także:
  • -proteazy
  • -PAF
  • -wzmożona ekspresja receptorów dl macierzy pozakomórkowej, głównie integryn
 7. proliferacja naskórka
  • 8-krotne skrócenie czasu trwania cyklu komórkowego
  • parakeratoza (zachowanie jądra w warstwie rogowej)
  • w warstwie kolczystej pojawia się inwolukryna -marker terminalnej keratynizacji (normalnie w warstwie ziarnistej)
  • znaczna ekspresja TGFa - czynnik wzrostowy
  • przenikanie komórek zapalnych do naskórka tylko poprzez niszczoną błonę podstawną u szczytu wydłużonych brodawek
  • gromadzenie się polimorfonuklearów w warstwie rogowej (mikroropień Munro)
 8. rola neuropeptydów
  • wysiewy łuszczycy są związane ze stresami
  • zmianom może towarzyszyc świąd
  • zwiększona liczba receptorów dla substancji P-
 9. Epidemiologia łuszczycy
  • wszędzie i u wszystkich ras
  • 2% chorych - rzadsze wśród Murzynów afrykańskich
 10. Objawy i przebieg
  • Wykwit pierwotny to grudka barwy czerwonobrunatnej, wyraźnie odgraniczona od otoczenia, o drobnopłatowym złuszczaniu powierzchni
  • po zdrapaniu błyszcząca powierzchnia, a potem kropelkowate krwawienie (objaw Auspitza) - wynik uszkodzenia naczyń wydłużonych brodawek skórnych.
  • Zmiany wczesne:
  • drobne grudki wielkości od łebka szpilki do wykwitów 1-2 cm
  • na rozległych przestrzeniach skóry
  • Zmiany rozwinięte:
  • kilka cm
  • pokryte srebrzystymi łuskami - blaszkami łuszczycowymi (plaque psoriasis)
  • ogniska szerzą się obwodowo, często z tworzeniem obrączek i ustępowaniem ośrodkowo
  • zmiany utrzymujące się przez wiele miesięcy są zgrubiałe, o nierównej, hiperkeratotycznej powierzchni (p. inveterata)

  Objaw Koebnera: odczyn izomorficzny, char. dla aktywnej łuszczycy, występowanie zmian łuszczycowych wzdłuż linii zadrapania naskórka po upływie 6-12 dni.
 11. Umiejscowienie zmian
  • Typowa dla łuszczycy zwykłej (psoriasis vulgaris) jest lokalizacja w okolicy kolan, łokci i owłosionej skóry głowy
  • w obrębie skóry głowy często ma charakter zlewnych ognisk pokrytych grubymi, nawarstwionymi łuskami, nierzadko przechodzącymi na skórę czoła
  • w okolicy narządów płciowych blaszki mają skłonność do zlewania się i objawów wysiękowych(p. exsudativa)
  • łuszczyca paznokci może współistnieć ze zmianami skórnymi lub być jedynym objawem choroby. W przypadku zajęcia łożska - żółtawa kropla "oleju" pod płytką
  • rozległe wysiewy z częstymi nawrotami są charakterystyczne dla typu I
  • w typie II okresy bezobjawowe trwają miesiące bądź lata a zmiany są mniej rozległe.
 12. Odmiany łuszczycy
  • odmiana wysiękowa:
  • najczęsciej w okolicy fałdów, jeśli strupy są przerosłe i uwarstwione, nosi nazwę brudźcowej (p.rupioides)
  • odmiana krostkowa:
  • jedna z najcięższych
  • w okresie wysiewów zazwyczaj wysoka temperatura
  • wykwity niekiedy zlewają się, a naskórek ulega spełzaniu - podobieństwo do toksycznej nekrolizy naskórka
  • w okresie remisji zmian mają charakter łuszczycy zwykłej
  • najgroźniejszym powikłaniem jest amyloidoza z zajęciem nerek i zejściem śmiertelnym
  • Odmiana krostkowa dłoni i stóp:
  • wykwity krostkowe na podłożu rumieniowym i złuszczającym
  • ogniska na bocznych powierzchniach rąk i stóp
  • mogą współistnieć z łuszczycą zwykłą
  • trudna do różnicowania
  • Odmiana uogólniona:
  • często przebieg bardzo ciężki
  • uogólnienie może być sprowokowane leczeniem
  • Odmiana stawowa:
  • może prowadzić do stałego inwalidztwa
  • 3 typy:
  • -typ dystalny: gł. stawy międzypaliczkowe
  • -typ zniekształcający: liczne stawy, często kręgosłup
  • -typ reumatoidalny
 13. Rozpoznanie łuszczycy:
  • wykwity grudkowe i ogniska bardzo wyraźnie odgraniczone, łuski, bez blizn
  • symetryczne rozmieszczenie zmian
  • typowo zajmowane okolice (łokcie, kolana, głowa)
  • przewlekły i nawrotowy przebieg
  • dobry stan ogólny
 14. Rozpoznanie różnicowe:
  • wyprysk łojotokowy
  • pityriasis lichenoides chronica
  • liszaj płaski
  • grzybica skóry gładkiej
  • łupież różowy Giberta
  • odmiana łuszczycopodobna podostrego tocznia rumieniowatego
Author:
Maja
ID:
242993
Card Set:
derma Łuszczyca
Updated:
2013-10-27 12:43:10
Tags:
Łuszczyca
Folders:

Description:
łuszczyca
Show Answers: