biologie december 2013

The flashcards below were created by user evitje on FreezingBlue Flashcards.

 1. verspreide bladstand
  1 blad per knop.
 2. tegenoverstaande bladstand
  2 bladeren per knoop
 3. kruisbladstand
  bladeren waarbij de 2 tegenoverstaande bladeren van een knoop een kruis vormen met de tegenoverstaande bladeren van de vorige knoop.
 4. kransbladstand.
  meer dan 2 bladeren per knoop.
 5. wortelrozet
  verspreide bladstand maar de tussenknoopstukken zijn zo kort dat de bladeren een krans lijken te vormen dicht bij de grond.
 6. knoop.
  plaats op de stengel waar een blad of zijstengel is vastgehecht.
 7. tussenknoopstuk.
  deel van de stengel tussen 2 knopen.
 8. stengellid.
  knoop+ tussenknoopstuk.
 9. kelkbladeren
  buitenste bloembladeren; groen.
 10. kroonbladeren
  binnenste bloembladeren; meestal andere kleur dan groen.
 11. bloemdekbladeren.
  als de buitenste en de binnenste bloembladeren dezelfde kleur (en vorm) hebben.
 12. meeldraden.
  mannelijke voortplantingsorganen; bestaan uit helmdraad en helmknop.
 13. stamper
  vrouwelijke voortplantingsorganen; bestaan uit vruchtbeginsel, stijl en stempel.
 14. veelzijdig symmetrisch.
  het organisme kan door meer dan 1 dwarsdoorsnede in 2 gelijke helften gedeeld worden.
 15. tweezijdig symmetrisch
  het organisme kan maar door 1 dwarsdoorsnede verdeeld worden in 2 gelijke helften.
 16. bijwortels
  wortels die allemaal even sterk ontwikkeld zijn. er zijn geen hoofdwortels of zijwortels.
 17. hoofdwortels met zijwortels.
  er is een belangrijke wortel (hoofdwortel) met vertakkingen ( zijwortels)
 18. veernervig blad
  er is 1 belangrijke hoofdnerf me zijnerven.
 19. handnervig blad
  er zijn meerdere belangrijke nerven die aan de top van het blad niet meer samenkomen.
 20. parallelnervig blad:

  er zijn meerdere belangrijke nerven die bovenaan het blad weer samenkomen.
 21. parallelnervig blad:

  rechtnervig
  het blad is overal even breed.
 22. parallelnervig blad:

  kromnervig
  het blad is breder in het midden.
 23. boom
  plant met houtachtige stengel. waarbij de vertakkingen op een hoogte beginnen.
 24. struik
  plant met houtige stengel met vertakkingen vlakbij de grond.
 25. kruidachtige planten
  zijn planten zonder houtige stengel.
 26. geslachtelijke voortplanting.
  een voortplanting waarbij 2 voortplantingscellen met elkaar versmelten.
 27. ongeslachtelijke voortplanting
  voortplanting zonder versmelting van voortplantingscellen.
Author:
evitje
ID:
243116
Card Set:
biologie december 2013
Updated:
2013-10-27 11:55:42
Tags:
biologie december 2013 examen
Folders:

Description:
definities van biologie.
Show Answers: