Staatsrecht

The flashcards below were created by user Ivan on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hoe definieer je het woord staat?
  De staat is een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent over een gemeenschap van mensen op een bepaald grondgebied.
 2. Definieer het begrip gezag.
  Gezag is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie over een andere persoon of een groep om die te mogen leiden.
 3. Geef een beschrijving van het woord democratie
  • Het bestuur, het gezag, de uitoefening van dwang, berusten dus bij op een of andere
  • wijze door de burgers gekozen vertegenwoordigers. De verhouding tussen de bevolking en de staat is dan als volgt: hij is aan de ene kant de soeverein, die de
  • bestuurders, de uitvoerders van zijn wil, mede aanwijst; hij is aan de andere kant onderworpen aan het mede door hemzelf ingestelde gezag.
Author
ID
244176
Card Set
Staatsrecht
Description
Staatsrecht/ Constitutioneel recht leren
Updated
Show Answers