Review01

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. å forholde seg
  deal with
 2. innse/så/sett
  realize, understand, see
 3. henlegge/henla/henlagt
  dismiss, lay
 4. bearbeide
  • økonomi: process
  • musikk: arrange
 5. provosere
  request, urge, challenge
 6. tippe
  bet
 7. berøre
  • påvike
  • omtale: touch
 8. forlove
  egange
 9. å gjenstå
  remain
 10. avvikle
  • handel: settle
  • avvikle gjeld
 11. fordype
  deepen
 12. overnatte
  stay over night
 13. å prege
  • impress
  • characterize
 14. å forene/forente
  unite
 15. navigere
  navigate
 16. å finne fram
  find
 17. å krympe
  shrink
 18. å opprette
  establish
Author:
caman
ID:
244352
Card Set:
Review01
Updated:
2013-11-01 19:37:19
Tags:
review 01
Folders:

Description:
review 01
Show Answers: