1. Aiming high

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nyugtalan, aggódó
  Apprehensive
 2. Felajzott, mámoros
  Elated
 3. Felvillanyoz, fellelkesít
  Thrilled
 4. Egyedül
  Segítség nélkül
  single-handed
 5. Ünnepelt
  Feted
 6. Második helyezett
  Runners up
 7. Alig
  Éppen hogy
  Barely
 8. Tengeri
  hajózási terület
  Nautical terrain
 9. Tenger nélküli
  földközi
  Belső
  Landlocked
 10. Erőtlen
  ritka
  Tenuous
 11. Kirobbant valamit
  Spark off
 12. Elnyelő
  Felszívó
  Absorbing
 13. Üvegszál
  üveggyapot
  Fibreglass
 14. Lélekvesztő
  vitorlás hajó
  csónak
  Dinghy
 15. Vállal
  belefog
  Undertake
 16. Támogatás
  védnökség
  Sponsorship
 17. Valamiben megadva
  Kifejezve
  In term(s) of
 18. Alaposság
  Thoroughness
 19. Flotta
  hajóhad
  fleet
 20. Leküzd
  legyőz
  Negotiated
 21. Szélerősség
  Gale-force
 22. Elvisel
  Endure
 23. Felhólyagzás
  Blistering
 24. Pangás
  szélcsend
  Doldrum
 25. Sebhely
  Fekély
  Sore
 26. Íz
  Zamat
  Savour
 27. Állít
  erősít
  Assert
 28. Árboc
  rúd
  Mast
 29. Ráadás
  ismétlés
  Encore
 30. Támogat
  megerősít
  Reinforce
 31. Vonakodás
  Ellenállás
  Reluctance
 32. Hiány
  Elégtelenség
  Shortage
 33. Engedmény
  engedély
  Concession
 34. Tiltás
  Prohibition
 35. Határozott
  Distinct
 36. Elképzelhetőleg
  elképzelhetően
  Conceivably
 37. Félelmetes
  rettentő
  Formidable
 38. Ijesztő
  csüggesztő
  Daunting
 39. Komor
  szomorú
  Dismal
 40. Harsogó
  zengő
  Resounding
 41. Józan
  Higgadt
  Sober
 42. Józanság
  Sobriety
 43. Tartós
  állhatatos
  Persistent
 44. Megvesztegetés
  lepénzel
  Bribe
 45. Eredmény-függő
  kapcsolódó
  Result-related
 46. Ösztönzés
  Incentive
 47. Megtagadás
  Withholding
 48. Rendez
  Megegyezik
  Compound
 49. Bízik benne
  számít rá
  Rely on
 50. Elítél
  helytelenít
  Condemn
 51. Legkisebb esélye (se)
  Slightest chance
 52. Minden valószínűség szerint
  Every likelihood
 53. Jó esélye van
  Stand a chance
 54. Mámoros
  ujjongó
  spicces
  Elated
 55. Meggyőző
  Convincing
 56. Társalgó
  előcsarnok
  Lounge
 57. Felfedezőút
  Felderítés
  Exploration
 58. Folyam
  Stream
 59. Kúszó
  Felkúszik
  Clambering
 60. Jelentős
  nevezetes
  Remarkable
 61. Társ
  egyenrangú
  Peer
 62. Hatás
  ütközés
  Impact
 63. Borzasztó
  rettentő
  Horrendous
 64. Gleccser
  szakadék
  Crevasse
 65. Óvatos
  elővigyázatos
  Cautious
 66. Terjedelmes
  alaktalan
  Bulky
 67. Túlságosan áhítatős
  tiszteletteljes
  Overly reverential
 68. Hozzájárul
  Contribute
 69. Gőg
  fennhéjázás
  Haughtiness
 70. Teljesítmény
  Teljesíteni
  Accomplishment
 71. Megmászik
  Scaled
 72. Megoldás
  szállítás
  Disposal
 73. Megmászás
  Ascent
 74. Csel
  ravasz trükk
  Gimmick
 75. Habár
  noha
  jóllehet
  Albeit
 76. Töretlen
  teljes
  Undiminished
 77. Sorsszerű
  Inevitable
 78. Piactér
  Fairground
 79. Visszanyerte
  Regained
 80. Kíváncsi
  Gazing
 81. Esés
  leereszkedés
  Descent
 82. Erő
  élerterő
  erély
  Vigour
 83. Tartalmaz
  átfog
  Comprise
 84. Páratlan
  utolérhetetlen
  Unrivalled
 85. Felülmúl vkit
  Különb vkinél
  More than a match for
 86. Felülmúlhatatlan
  Second to none
 87. Jelöl, javasol
  Nominate
 88. Jelöltek
  Nominees
 89. Álszent, képmutató
  Hypocritical
 90. Testületi
  Corporate
 91. Leszidás, meló
  Gig
 92. Elv, alapelv
  Principle
 93. Fő áram
  Mainstream
 94. Eltérít, ősszezavar
  Distract
 95. Feltörekvő
  Up-and-coming
 96. Harsogó
  zengő
  Resounding
 97. Méltóságteljes
  tiszteletet parancsoló
  Dignified
 98. Henceg,
  kérkedik
  Show off
 99. Védnökség
  támogatás
  Sponsorship
 100. A következő körben
  Next time round
Author:
Bogiwombat
ID:
244368
Card Set:
1. Aiming high
Updated:
2014-04-11 19:08:44
Tags:
Ready CAE
Folders:
CAE
Description:
English
Show Answers: