Have a headache?

The flashcards below were created by user headgost on FreezingBlue Flashcards.

 1. mild
  hafif,ılımlı,yumuşak,kibar
 2. cure
  tedavi,çare,derman,çare bulmak,tedavi etmek
 3. severe
  şiddetli, sert,
 4. suffer
  ıstırap çekmek,katlanmak
 5. prove
  ispat etmek,kanıtlamak
 6. require
  ihtiyaç göstermek,gerekli kılmak,muhtaç olmak
 7. toward
  uysal,yumuşak başlı
 8. improve
  değerini arttırmak,kıymetlendirmek,ıslah etmek,düzelme,ilerleme
 9. improver
  ıslahatçı
 10. treatment
  tedavi,muamele,davranış
 11. sufferer
  ıstırap çeken kimse
 12. throb (bing)
  vurmak,çarpmak,zonklamak,titreşmek,çarpıntı
 13. describe
  tanımlamak
 14. sharp
  keskin,sivri
 15. compare
  mukayese,kıyas,karşılaştırma
 16. compare with
  ile karşılaştırmak
 17. compare to
  ile benzetmek
 18. workday
  işgünü
 19. miss
  vuramamak,kaçırmak,bayan(kız)
 20. child
  kadının doğum yapma hali,evlat,çocuk
 21. identify
  teşhis etmek
 22. produce
  meydana getirmek,yapmak,ortaya çıkarmak
 23. extreme
  son derece,aşırı,uç
 24. extremely
  ziyadesiyle,aşırı derecede
 25. prevent
  önlemek,engellemek,durdurmak
 26. react
  tepki göstermek,reaksiyona girmek
 27. exist
  var olmak,mevcut olmak,bulunmak
 28. recognize
  kabul etmek,tanımak,itibar etmek
 29. trigger
  başlatmak,tetiklemek
 30. avoid
  sakınmak,çekinmek
 31. advise
  tavsiye etmek,nasihat vermek,akıl danışmak
 32. blame
  ayıplama,kabahat,kusur
 33. whole
  tam,tüm,sağlam
 34. treat
  davranmak,muamele etmek
 35. dispute
  kavga,tartışmak,reddetmek,kabul etmemek
 36. cluster
  salkım,tutam,demet,küme
 37. partly
  kısmen
 38. rub
  ovamk,sürtmek,ovma,sürtme
 39. even if
  olsa bile
 40. contain
  kapsamak,içine almak,ihtiva etmek
 41. worsen
  kötüleştirmek,fenalaşmak,kötüleşmek
 42. warn
  ikaz etmek,uyarmak,önceden haber vermek
 43. effective
  işe yarar,itibar olunur
 44. curfew
  sokağa çıkma yasağı,
 45. experience
  görmek,başından geçirmek,tecrübe etmek,deneyim tecrübe
 46. order
  emir vermek,buyurmak,ısmarlamak,sipariş etmek,düzenlemek,düzen,nizam,emir
 47. order of the day
  günlük emir
 48. clef
  fa anahtarı,
 49. harmony
  ahenk,uyum,seslerin uyması(müz)
 50. accompany
  bir kimseye arkadaş olmak,yanında bulunmak,eşlik etmek,refakat etmek
Author:
headgost
ID:
244426
Card Set:
Have a headache?
Updated:
2013-11-02 07:07:28
Tags:
words
Folders:

Description:
headache
Show Answers: