review 02

The flashcards below were created by user caman01 on FreezingBlue Flashcards.

 1. en opptakprøve
  entrance exam
 2. en tarm
  colon
 3. fremover
  forward
 4. vandre
  wander
 5. nedlegge
  shutdown
 6. en meteorolog
  værvarsler
 7. å ramse opp
  enumerate
 8. å påstå
  claim
 9. ombordstigning
  boarding
 10. ytringsfrihet
  free of speech
 11. å rykke ut
  start off
 12. målløs (adj)
  speechless
 13. å pågrepe
  arrestere
 14. tilsynsrådet
  advisory board
 15. å forvirre
  confuse
 16. å oppgjøre
  settlement
 17. å erklær
  to declare
 18. å avsette
  dethrone
 19. sammenstøt/et
  ha sammenstøt med
  kollisjon
 20. å avstå fra
  • refrain from: jeg avsto fra å gjøre det
  • gi fra seg
Author:
caman01
ID:
244466
Card Set:
review 02
Updated:
2013-11-02 12:46:24
Tags:
review
Folders:

Description:
review
Show Answers: