chemie december 2013

The flashcards below were created by user evitje on FreezingBlue Flashcards.

 1. indeling van stoffen:

  anorganische verbindingen.
  anorganische verbindingen zijn afkomstig van de niet levende natuur.
 2. indeling van stoffen:

  organische verbindingen
  dit zijn verbindingen afkomstig van de levende natuur.
 3. anorganische stofklassen:


  wat zijn chemische verbindingsklasse?
  dit zijn groeperingen van verbindingen die wel bepaalde chemische eigenschappen gelijk hebben.
 4. definitie:

  oxiden.
  oxiden zijn verbindingen van een element met zuurstof.
 5. definitie:

  zuren.
  zuren zijn atoomverbindingen tussen één of meerdere waterstofatomen en een zuurrest.
 6. zuren:

  binaire zuren.
  binaire zuren bestaan uit twee elementen: waterstof+ niet- metaal.
 7. zuren:

  ternaire zuren.
  ternaire zuren bestaan uit drie elementen: waterstof+ niet-metaal+ zuurstof.
 8. definitie:

  hydroxiden.
  hydroxiden zijn ion-verbindingen tussen een metaalion en een of meerdere hydroxiden- ionen. (OH)
Author:
evitje
ID:
244494
Card Set:
chemie december 2013
Updated:
2013-11-03 12:17:11
Tags:
chemie december 2013 examen
Folders:

Description:
dit zijn een aantal dingen die ik moet kennen voor het chemie examen.
Show Answers: