historia ord

The flashcards below were created by user lmtg7 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Separatfred
  när tvåparter i en större konflikt sluter egen fred.
 2. Ingemansland
  landremsamellan skyttegravarna
 3. Allians
  när flera länder går ihop och hjälper varandra under krig
 4. svarta handen
  en nationalistisk, serbisk, motståndsrörelse
 5. kapitulation
  att man ger sig
 6. kolonialism
  statens eller gruppers erövring och behärskande av främmande territorier
 7. nationalism
  en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser.
 8. Västfronten
  frontenmellan frankrike och tyskland
 9. östfronten
  Kriget mellan tyskland och ryssland
 10. Skyttegrav
  ett långtdike där de tog skydd i kriget
 11. Stormakt
  ett land medstort inflytande i något
 12. Terrororganisation
  organisation somförstör, använder våld för att få si vilja igenom
 13. ockupation
  När man tar över ett land med militär hjälp, ofta krigssituation
 14. Fredsförhandlingar
  länder som diskuterar vilkoren för freden
 15. kronologi
  tidsföljd, en kronologiskt ordnad förteckning av händelser
 16. Tidslinje
  linje som visar händelser i kronologisk ordning
 17. revolution
  När man gör revoltmotstånd mot t.ex. makten för att få igenom förändring
 18. livegenskap
  Någon som styr över en, när bönder jobbar men staten tar allt, när man inte äger sin mark, man ägs av den som äger marken.
 19. kommunism
  politisk ideologi, åt extremvänstern, socialistisk, allt är uppbyggt på att allt ska vara precis lika för alla
Author:
lmtg7
ID:
244993
Card Set:
historia ord
Updated:
2013-11-04 21:18:01
Tags:
första världskriget
Folders:

Description:
första världskriget, ord
Show Answers: