SBMO Thema 6

Card Set Information

Author:
einsteinflash
ID:
245173
Filename:
SBMO Thema 6
Updated:
2013-11-06 15:33:10
Tags:
Toets leerstof
Folders:

Description:
Lees goed en denk logisch na!
Show Answers:

 1. Wat zijn groepsnormen?
  Meestal onuitgesproken gedragsregels die specifiek zijn voor de groep en die voor alle leden van de groep gelden.
 2. Noem 4 groepsnormen.
  • 1. Geven groepsleden duidelijkheid en houvast.
  • 2. Dragen bij aan het behalen van het gemeenschappelijk doel.
  • 3. Maken samenwerking mogelijk.
  • 4. Bevorderen het saamhorigheidsgevoel.
 3. Waarom past men zich aan aan de groepsnormen? noem 4 redenen.
  • 1. Uit angst voor maatregelen of sancties
  • 2. Als gevolg van identificatie
  • 3. Als gevolg van socialisatie
  • 4. Om groepsdoel te bereiken
 4. Welke 8 factoren spelen een rol bij de aanpassing aan groepsnormen?
  • 1. Mate van toegedicht gezag.
  • 2. Mate van unanimiteit in de groep.
  • 3. Grootte van de groep.
  • 4. Status van de groep.
  • 5. Mate van verbondenheid met de groep.
  • 6. Mate van anonimiteit
  • 7. Mate van zelfvertrouwen.
  • 8. Mate van gehechtheid aan opvattingen.
 5. Wat word bedoelt met rollen in dit thema?
  En benoem 2 soorten rollen.
  Verwachting die mensen hebben over gedrag dat iemand in een bepaalde positie moet vertonen.

  • 1. maatschappelijke rollen.
  • 2. groepsrollen.
 6. Benoem 3 soorten groepsrollen en geef de kenmerken per rol.
  1. Taakrollen

  • initiatief nemen
  • informatie geven/vragen
  • een mening geven/vragen
  • coördineren.
  • samenvatten.

  • 2. Procesrollen of relatiegerichte rollen
  • Aanmoedigen, steunen.
  • het formuleren van gedragsregels en procedures.
  • volgen dus meegaan met besluiten van andermans ideeën.
  • uiten van gevoelens.
  • verzoenen.

  • 3. Disfunctionele rollen
  • agressief vijandig gedrag.
  • blokkeren.
  • de clown uithangen.
  • aandacht trekken
  • demonstratief terugtrekken.
  • met stokpaardjes komen.
 7. Wat is een rolconflict en benoem 2 soorten ervan.
  Tegenstrijdige eisen of verwachtingen met betrekking tot de rol die iemand heeft of moet vertonen te onderscheiden in:

  • inter-rolconflict
  • intra-rolconflict
 8. Wat is een inter-rolconflict?
  Dit is een conflict die in de huiselijke situatie voorkomt of in de familie.
 9. Wat is een intra-rolconflict?
  Dit kan een rolconflict zijn met bijv. vrienden op school op de sportvereniging.