Fordelingsligevægte

The flashcards below were created by user Andreamoelgaard on FreezingBlue Flashcards.

 1. Fordelingsforholdet KF
  Ved ligevægt er reaktionsbrøken er lig med ligevægtskonstanten, dette kaldes fordelingsforholdet.
 2. Bioakkumulerbart
  Stoffets evne til at ophobe sig i en organisme i forhold til det omgivende miljø.
 3. Ekstraktion
  Ekstraktion sker ved at et stof bliver udtrukket fra en væske over i en anden væske.
 4. Homologe serier
  En serie af organiske forbindelser fx alkaner.
 5. Hydrofile grupper
  Vandelskende atomgrupper
 6. Hydrofobe grupper
  Vandskyende atomgrupper.
 7. Lipofile grupper
  Fedtelskende grupper.
Author:
Andreamoelgaard
ID:
245385
Card Set:
Fordelingsligevægte
Updated:
2013-11-06 12:22:45
Tags:
2xKe
Folders:

Description:
2xKe
Show Answers: