Fordelingsligevægte

Home > Preview

The flashcards below were created by user cecilieschmidt on FreezingBlue Flashcards.


 1. Ekstraktion
  En udtrækning af et stof fra én fase over i en anden.
 2. Bioakkumulerbart
  Kemiske stoffers evne til at ophobe sig i en krop, f.eks.
 3. Fordelingsforhold
  Ved ligevægt er reaktionsbrøken lig med ligevægtskonstanten, dette kaldes fordelingsforholdet.
 4. Hydrofile stoffer
  Kemiske stoffer der elsker vand, kan opløses i vand.
 5. Hydrofobe stoffer
  Vandskyende stoffer.

Card Set Information

Author:
cecilieschmidt
ID:
245386
Filename:
Fordelingsligevægte
Updated:
2013-11-06 12:22:46
Tags:
2xKe
Folders:

Description:
fordelingsvægte
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview