Fordelingsligevægte

The flashcards below were created by user Anjasloth on FreezingBlue Flashcards.

 1. Opløsningsmidler
  Der findes to grupper indenfor opløsningsmidler: De polære og de upolære opløsningsmidler
 2. Hydrofob
  Fedtelskende stof, der er letopløselig i upolære opløsningsmidler
 3. Hydrofil
  Vandelskende stof, der er letopløselig i polære opløsningsmidler
 4. Fordelingsligevægte
  Når to stoffer, der grundet polaritet ikke er blandbare, blandes, deler de sig i to faser med det stof, med den mindste densitet, øverst.
 5. Bioakkumulering
  Fedtelskende (Hydrofobe) stoffer ophobes i levende organismers fedt
Author:
Anjasloth
ID:
245387
Card Set:
Fordelingsligevægte
Updated:
2013-11-06 12:23:05
Tags:
2xKe
Folders:

Description:
:)
Show Answers: