Fordelingsligevægte

The flashcards below were created by user AnneSkand on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er hydrofile grupper?
  Det er vandelskende grupper, med stor opløselighed i vand.
 2. Hydrofobe
  Kan ikke lide vand - letopløselige i upolære opløsninger  (lipofile – fedtelskende)
 3. Hvad er fordelingsligevægt?
  Det er en fordelingsforhold ved ligevægt. Betegnes K(F)
 4. Kan du give eksempler på hydrofile gruppper?
  OH, NH2, C(=0)
 5. Hvad er opløsningsmidler?
  Væsker man opløser stoffer i
 6. Hvad menes der med bioakkumulering?
  Ophobning af stof i levende væsner
 7. Ekstraktion
  En udtrækning af et stof fra én fase over i en anden.
 8. Homologe serier
  En serie af organiske forbindelser fx alkaner.
 9. I et tofasesystem har vi olie og vand. Vi tilsætter et salt. Hvor vil saltet lettest opløses?
  I vand.
 10. Opskriv fordelingsligevægten for følgende ligevægt:

  Image Upload
  Image Upload
 11. I et tofasesystem har vi olie og vand. Vi tilsætter et salt. Hvis fordelingskonstanten ser ud som følger, er den så større eller mindre end 1.
  Image Upload
  Mindre
 12. Lipofile grupper
  Fedtelskende grupper.
Author:
AnneSkand
ID:
245402
Card Set:
Fordelingsligevægte
Updated:
2013-11-06 15:08:34
Tags:
Fordelingsligevægte
Folders:

Description:
Centrale begreber i fordelingsligevægte
Show Answers: