Fordelingsligevægte

Card Set Information

Author:
AnneSkand
ID:
245402
Filename:
Fordelingsligevægte
Updated:
2013-11-06 10:08:34
Tags:
Fordelingsligevægte
Folders:

Description:
Centrale begreber i fordelingsligevægte
Show Answers:

 1. Hvad er hydrofile grupper?
  Det er vandelskende grupper, med stor opløselighed i vand.
 2. Hydrofobe
  Kan ikke lide vand - letopløselige i upolære opløsninger  (lipofile – fedtelskende)
 3. Hvad er fordelingsligevægt?
  Det er en fordelingsforhold ved ligevægt. Betegnes K(F)
 4. Kan du give eksempler på hydrofile gruppper?
  OH, NH2, C(=0)
 5. Hvad er opløsningsmidler?
  Væsker man opløser stoffer i
 6. Hvad menes der med bioakkumulering?
  Ophobning af stof i levende væsner
 7. Ekstraktion
  En udtrækning af et stof fra én fase over i en anden.
 8. Homologe serier
  En serie af organiske forbindelser fx alkaner.
 9. I et tofasesystem har vi olie og vand. Vi tilsætter et salt. Hvor vil saltet lettest opløses?
  I vand.
 10. Opskriv fordelingsligevægten for følgende ligevægt:

 11. I et tofasesystem har vi olie og vand. Vi tilsætter et salt. Hvis fordelingskonstanten ser ud som følger, er den så større eller mindre end 1.
  Mindre
 12. Lipofile grupper
  Fedtelskende grupper.