SBMO Thema 10

Card Set Information

Author:
einsteinflash
ID:
245480
Filename:
SBMO Thema 10
Updated:
2013-11-06 16:19:19
Tags:
Discriminatie
Folders:

Description:
Leer goed!
Show Answers:

 1. Wat is en valt onder discriminatie?
  Het achterstellen, ongelijkwaardig en met minder respect behandelen van mensen op grond van onder andere:

  • Ras.
  • Huidskleur.
  • Afkomst.
  • Religie, geloofsovertuiging.
  • Geslacht.
  • Leeftijd.
  • Seksuele voorkeur.
  • Politieke gezindheid.
  • Burgerlijke staat.
 2. Wat zijn 6 manieren van discriminatie?
  • 1. Achterstelling.
  • 2. Uitsluiting.
  • 3. Belediging.
  • 4. Schelden.
  • 5. Bedreiging.
  • 6. Fysiek geweld.
 3. Benoem 3 vormen van discriminatie.
  • 1. Direct en indirect.
  • 2. Positief of negatief.
  • 3. Bewust en onbewust (bedoel/onbedoeld).
 4. Noem 4 achtergestelde groepen binnen de sport.
  • 1. Vrouwen.
  • 2. Mensen met een beperking.
  • 3. Allochtonen.
  • 4. Homoseksuelen.
 5. Geef 5 onderwerpen van de anti-discriminatiecode voor de sport.
  • 1. Contributies. 
  • 2. Gedragsregels en voorschriften.
  • 3. Bejegening. 
  • 4. Samenstelling teams en indeling competities.