SBMO Thema 10

The flashcards below were created by user einsteinflash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is en valt onder discriminatie?
  Het achterstellen, ongelijkwaardig en met minder respect behandelen van mensen op grond van onder andere:

  • Ras.
  • Huidskleur.
  • Afkomst.
  • Religie, geloofsovertuiging.
  • Geslacht.
  • Leeftijd.
  • Seksuele voorkeur.
  • Politieke gezindheid.
  • Burgerlijke staat.
 2. Wat zijn 6 manieren van discriminatie?
  • 1. Achterstelling.
  • 2. Uitsluiting.
  • 3. Belediging.
  • 4. Schelden.
  • 5. Bedreiging.
  • 6. Fysiek geweld.
 3. Benoem 3 vormen van discriminatie.
  • 1. Direct en indirect.
  • 2. Positief of negatief.
  • 3. Bewust en onbewust (bedoel/onbedoeld).
 4. Noem 4 achtergestelde groepen binnen de sport.
  • 1. Vrouwen.
  • 2. Mensen met een beperking.
  • 3. Allochtonen.
  • 4. Homoseksuelen.
 5. Geef 5 onderwerpen van de anti-discriminatiecode voor de sport.
  • 1. Contributies. 
  • 2. Gedragsregels en voorschriften.
  • 3. Bejegening. 
  • 4. Samenstelling teams en indeling competities.
Author:
einsteinflash
ID:
245480
Card Set:
SBMO Thema 10
Updated:
2013-11-06 21:19:19
Tags:
Discriminatie
Folders:

Description:
Leer goed!
Show Answers: