Tiord

The flashcards below were created by user caman01 on FreezingBlue Flashcards.

 1. naturressurs/en
  natrual resource
 2. raffineri/et
  refinery/ oljeraffineriet
 3. anslå
  estimate
 4. sulter/sultet/ har sultet
  hunger, starve, go hungry
 5. underernært
  undernourished
 6. klynge/et
  a group/ ei gruppe
 7. bløgeblikk/et
  ngoi/ plater av blikk bøyd til bølgeform
 8. rennende vann
  flowing water
 9. bruker ild til matlagin og varme
  use fire to make mat
 10. bryte ut brann
  break out  fire
 11. veldedighet
  charity/ veldedighetsorganisasjon
 12. fordele/utdele
  distribute
 13. såkorn
  seed corn
 14. voksen/voksne
  adj: grow up
 15. redskap/en
  tool
Author:
caman01
ID:
245693
Card Set:
Tiord
Updated:
2013-11-07 20:22:01
Tags:
hver dag
Folders:

Description:
hver dag
Show Answers: