Tiord

The flashcards below were created by user caman01 on FreezingBlue Flashcards.

 1. et styresett
  system of goverment
 2. å holde til
  stay/bo
 3. ta beslutninger/avgjørelser
  make a decision
 4. etablere firmaer og finansinstitusjoner
  establish
 5. å stemme / stemmerett-en
  vote
 6. en regjering
  a cabinet
 7. et demokrati
  democracy
 8. et diktaktur
  dictatorship
 9. en debatt
  a debate
 10. underhuset
  the house of common
 11. å ha ansvar for
  have responsibility for
 12. å skaffe penger/ få i tak
  get money
 13. å ilegge skatt
  tax
 14. en president eller en statsminister
  president or primeminister
 15. den forrige kongen eller dronningen dør eller abdisere
  trekke seg tilbake
Author
ID
245935
Card Set
Tiord
Description
hverdag
Updated
Show Answers