Tiord

The flashcards below were created by user caman01 on FreezingBlue Flashcards.

 1. et styresett
  system of goverment
 2. å holde til
  stay/bo
 3. ta beslutninger/avgjørelser
  make a decision
 4. etablere firmaer og finansinstitusjoner
  establish
 5. å stemme / stemmerett-en
  vote
 6. en regjering
  a cabinet
 7. et demokrati
  democracy
 8. et diktaktur
  dictatorship
 9. en debatt
  a debate
 10. underhuset
  the house of common
 11. å ha ansvar for
  have responsibility for
 12. å skaffe penger/ få i tak
  get money
 13. å ilegge skatt
  tax
 14. en president eller en statsminister
  president or primeminister
 15. den forrige kongen eller dronningen dør eller abdisere
  trekke seg tilbake
Author:
caman01
ID:
245935
Card Set:
Tiord
Updated:
2013-11-09 08:45:42
Tags:
hverdag
Folders:

Description:
hverdag
Show Answers: