Els ecosistemes

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Què és el biòtop?
  Són les parts no vives del medi: el sòl, les roques, l'aire, l'aigua, la llum...
 2. Què és la biocenosi?
  És el conjunt d'éssers vius que poblen el biòtop.
 3. Què és un ecosistema?
  És un conjunt format per un biòtop, una biocenosi i les relacions entre els éssers i entre els éssers i el biòtop.
 4. Què és una espècie?
  És un conjunt d'éssers vius amb característiques semblants, que poden tindre descendents amb les mateixes característiques.
 5. Què aconseguixen els éssers vius amb les adaptacions a l'ecosistema?
  • Aprofitar les condicions del biòtop: obtindre oxigen, aigua...
  • Relacionar-se amb d'altres éssers vius: alimentar-se'n, defensar-se'n...
 6. Com poden ser les adaptacions dels èssers vius a l'ecosistema?
  • Adaptacions corporals. Per example, les aletes permeten nadar, les ales volar...
  • Adaptacions de comportament. Per example, emigrar a l'hivern per evitar el fred, excavar un cau per refugiar-se...
 7. Classificació dels éssers vius d'un ecosistema segons el tipus d'alimentació i les relacions alimentàries:
  • Productors, són la base de l'alimentació de l'ecosistema.
  • Consumidors, com els animals i alguns protoctists, com les amebes.
  • Descomponedors com els fongs i molts bacteris.
 8. Què són els productors?
  Són els organismes autòtrofs, es a dir que fabriquen els seus aliments a partir de l'aigua, els minerals i el diòxid de carboni.
 9. Tipus d'organismes productors:
  Les plantes, les algues i alguns bacteris.
 10. Què són els consumidors?
  Són els organismes heteròtrofs que s'alimenten d'uns altres éssers vius. Són consumidors els animals i alguns protoctits, com les amebes.
 11. Tipus d'organismes consumidors:
  • Fitòfags: s'alimenten només de plantes o algues.
  • Carnívors o depredadors: s'alimenten dels animals que cacen.
  • Omnívors: s'alimenten de plantes i d'animals .
  • Carronyaires: s'alimenten d'animals morts.
 12. Què són els descomponedors?
  Són els organismes heteròtrofs que s'alimenten descomponent restes d'éssers vius. Són descomponedors els fongs i molts bacteris.
 13. Què obtenen els descomponedors de les restes d'éssers vius?
  • Substàncies, que utilitzen per a alimentar-se.
  • Minerals, aigua i gasos, que queden en el medi i aprofiten els productors.
 14. Tipus de relacions entre éssers vius de la mateixa espècie:
  • Agrupacions: els individus es reunixen per a defensar-se, reproduir-se...
  • Societats: són grups organizats amb individus que s'especialitzen en diverses funcions.
 15. Examples d'agrupacions:
  Els bancs de peixos, les bandades d'aus, els ramats i manades de mamífers...
 16. Tipus d'individus en les societats de les abelles:
  • La reina, que és l'única femella que es reproduix i pon ous.
  • Els abellots, que són els mascles i fecunden la reina.
  • Les obreres, que són femelles que s'encarreguen dels aliments, les cries, la defensa del grup...
 17. Tipus de relacions entre éssers vius d'espècies diferents:
  • El parasitisme: l'individu paràsit es beneficia de la relació, mentre que l'altre es perjudica.
  • El comensalisme: un individu es beneficia de la relació, però l'altre ni es beneficia ni es perjudica.
  • El mutualisme: els dos individus es beneficien de la relació.
Author:
Elister
ID:
245938
Card Set:
Els ecosistemes
Updated:
2013-12-01 08:14:44
Tags:
ecosistemes
Folders:

Description:
Els ecosistemes.
Show Answers: