HRM week 2

The flashcards below were created by user swakan on FreezingBlue Flashcards.

 1. Huidige trends (7)
  • 1 globalisering en internationalisering
  • 2 personeelsplanning in relatie tot veranderende arbeidsmarkt
  • 3 individualisering arbeidsvoorwaarden
  • 4 veranderende arbeidswet- en regelgeving (ontslagrecht)
  • 5 leeftijdsbewust
  • 6 verhoging pensioenleeftijd
  • 7 het nieuwe werken
 2. Tijdslijn:
  1900
  1970
  1980
  1990
  • 1900 personeelsbeheer
  • 1970 sociaalbeleid
  • 1980 personeelsmanagement
  • 1990 Human Resource Management
 3. Human Resource Management 1985 (3)
  • 1 Verder verzakelijking en vernieuwing van organisaties
  • 2 Kritische doorlichting van personeelsafdelingen
  • 3 ontstaan van HRM als 'partner in business'
 4. Personeelsmanagement 1975 (4)
  • - economische crisis (toenemende concurrentie, nieuwe technologie)
  • - No-nonsensbeleid: doel- en resultaatgericht werken
  • - afslanking van personeelsafdelingen
  • - Personeelsmanagement "terug naar de lijn'
 5. Tijdens het revisionisme zijn  de volgende vier punten gebeurd:
  • 1 democratisering en ontplooiing
  • 2 Rol OR + vakbonden groter (participatie)
  • 3 combinatie SM (scientific management) en HR (Human Resource)
  • 4 personeelsbeleid: aandacht voor taken- en organisatiestructuren en medezeggenschap.
 6. Revisionisme
  De stroming (revisionisme = opnieuw bezien), die zich afzette tegen de te zeer doorgeschoten zakelijke bedrijfsvoering (Scientific Management, Taylor) en als reactie daarop de sociale kant (Human Relations), legde de nadruk op de arbeidende mens zelf.
 7. Rationeel personeelsmanagement met een m....
  menselijk gezicht
 8. 1945 Human relations (4)
  • 1 het belang van persoonlijke aandacht wordt duidelijk
  • 2 belang van goed management en belangen tegenstelling tussen managers en medewerkers krijgt de aandacht
  • 3 groei personeelsafdelingen: specialiseren en professionalisering
  • 4 mens is homo socialis
 9. Wat werd er bekend bij het Hawthorne experiment?
  Dat mens beter gaat presteren als ze aandacht aan ze wordt besteed.
 10. Elton Mayo verrichte het experiment
  Hawthorne
 11. 1880
  Elton Mayo (human relations theorie)
 12. Henry Fayol
  Eenheid van bevel
 13. 1841
  Henry Faylo (algemene management theorie)
 14. Doel van Taylor (scientific management):
  • Hogere productiviteit in de productieomgeving
  • (mens als machine)
 15. Frederick Taylor 1856 (7)
  • 1 Wetenschappelijke analyse werkzaamheden
  • 2 vergaande taakverdeling en training arbeiders
  • 3 Hechte en vriendschappelijke samenwerking
  • 4 bedrijfsleiders verantwoordelijk
  • 5 juiste man op de juiste plaats door selectie
  • 6 invoeren prestatiebeloning
  • 7 mens is homo economicus
 16. 1856
  Frederick Taylor
 17. Waardoor kwamen productiviteitsproblemen?
  • - Technologieën, nieuwe arbeidsethos
  • - Nationale chaos
  • - productiviteit bleef achter bij de verwachtingen (moeite met implicaties)
 18. 1870 begin van
  industrialisatie en vroeg kapitalisme. Dit betekend groeiende bedrijfjes en mensbeeld (mens is onmondig en onontwikkeld)
 19. Bescherming en 'vaderlijke zorg' in ruil voor loyaliteit
  Paternalisme
 20. Start HRM geschiedenis
  Machiavelli (1469) il principe
 21. Schrijf de letters vol uit: HRM
  Human Resource Management
 22. Wie hebben grote verantwoordelijkheid voor de uitvoering van personeelsmanagement?
  Lijnmanagers
 23. Verantwoordelijkheid ligt bij de
  top
 24. Personeelsmanagement is integraal onderdeel van het o......
  onderdernemingsbeleid
 25. Uitgangspunten van modern HRM
  De werknemer is 'human resource', bron van opbrengsten voor de organisatie, sleutelfactor.
Author:
swakan
ID:
246107
Card Set:
HRM week 2
Updated:
2013-11-10 15:38:57
Tags:
HRM week
Folders:

Description:
HRM week 2
Show Answers: