Swedish-More verbs

The flashcards below were created by user ThaneofExamDay on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jag läser boken.
  Jag __________ boken.
  ska läsa
 2. Nu dricker vi kaffe.
  Nu vill vi dricka kaffe.
 3. Han kommer inte i morgon.
  Han tänker inte komma i morgon.
 4. På lördagarna går vi ofta ut.
  På lördag ska vi också gå ut.
Author:
ThaneofExamDay
ID:
246199
Card Set:
Swedish-More verbs
Updated:
2013-11-11 00:19:44
Tags:
More swedish verbs
Folders:

Description:
Oh god.
Show Answers: