träningslära

The flashcards below were created by user lmtg7 on FreezingBlue Flashcards.

 1. aktivitet ger
  • starkare skelett
  • ökad rörlighet
  • ökad muskelmassa
  • ökad blodvolym
  • minskad belastning på hjärtat vid vila och lätt arbete
  • ökad fettförbränning
 2. inaktivitet ger
  • svagare skelett
  • stelhet
  • minskad muskelmassa
  • ingen reservkapacitet, dvs stora resurser används vid vila och lätt arb
  • ökad belastning på hjärtat vid vila och lätt arbete
  • risk för kolesterol
 3. vad gör uppvärmning
  ökar cirkulationen av syre och höjer temperaturen i musklerna
 4. varför ska man värma upp?
  • minska skaderisken
  • öka prestationsförmågan
 5. hur värmer man upp? på vilka sätt
  • allmän (pulshöjande aktivitet, tänjning, lätta styrkeövningar)
  • och idrottsspecifik del (grenspecifika rörelser, tänjningar i speciellt utsatta leder och muskler)
 6. vad är och gör tänjning
  gungtöjning i rörelsens ytterläge för att öka rörligheten och förbereda muskeln för arbete
 7. vad är och gör stretching
  • förlänger och förbättrar muskelns rörlighet
  • alltid efter träning för att återställa muskelns längd
 8. vad är kondition?
  träningstillståndet hos de syretransporterande organen, hjärta, lungor, blod och blodomlopp
 9. energigivande processer, vilka två sätt?
  energi frigörs på två olika sätt- förbränning/aerob och spjälkning/anaerob
 10. vad menas med förbränning?
  • att kolhydrater eller fett reagerar med syre, vilket frigör energi i kroppens muskler.
  • långvarigt arbete kräver syre
 11. var ifrån kommer energin under hög eller låg syreupptagning?
  • hög syreupptagning= energi från kolhydrater
  • låg syreupptagning/lågintensiv= energi från fett
 12. förklara, syreupptagningsförmåga
  kroppens förmåga att ta upp syre
 13. vad är maximal syreupptagningsförmåga
  den maximala mängden syre kroppen kan ta upp under en minut. detta är ett mått på din kondition
 14. syreupptagning i vila
  0,2-0,3 literminut
 15. maximal syreupptagning
  varierar mellan 2 och 7 literminut
 16. hjärtslag/minut
  puls
 17. vilopuls
  &vad händer med den under konditionsträning?
  • på morgonen, vila, ca 50-70 slag/minut
  • den sjunker
 18. arbetspuls
  &vad händer med den under konditionsträning?
  • puls när du utför ett arbete
  • den sjunker
 19. maximal puls
  &vad händer med den under konditionsträning
  • puls vid maximal ansträning, ca 220 - ålder
  • oförändrad
 20. vad händer om arbetsbelastningen stegras för snabbt?
  hinner inte den aeroba processen med, ett underskott, deficit, uppstår som man får betala tillbaka senare (syreskuld), därför blir man andfådd
 21. positiva effekter av konditionsträning
  • ökad maximal syreupptagningsförmåga
  • ökad minutvolym
  • ökad slagvolym
  • sänkt vilopuls och arbetspuls
  • ökad blodvolym
  • ökad kapillärtäthet
  • piggare och bättre koncentrationsförmåga
 22. intervall/konditionsträning
  • kortkorta, t.ex 15/15 sek
  • korta, t.ex 70/20 sek
  • långa, t.ex 2-7/2-5min
  • arbete längre än vila
  • naturliga intervall
 23. vad är spjälkning?
  • vid hastiga tempoökningar, maximala arbetsinsatser, när syretransporterande organ inte hinner leverera den syre till musklerna
  • spjälkningen tar över, kolhydraterna (glyckogenet) som finns lagrat i musklerna bryts ner i mindre energirika ämnen
  • biprodukt mjölksyra
 24. vad är spjälkningsträning
  • syftar till att vänja musklerna musklerna vid den sura miljö som höga mjölksyrahalter medför. elitidrottare, så grennära som möjligt
  • 30-45 sek maxarb, vila i 60-90. 3-6ggr
 25. vad händer med mjölksyran
  transporteras efter arbetet från musklerna och bryts ner i levern, detta går snabbare med nedjoggning
 26. två kemiska föreningar som används som bränsle och bildar energi
  • atp (adenosintrifosfat)
  • cp (kretinfosfat)
 27. snabbhet, energin
  • vi har små förråd av atp och cp som räcker i 10 sek
  • används i explosiva idrotter
  • fyller på atp och cp genom vila eller lättare arbete
 28. atp/cp spjälkning, tid
  0-8 sek
 29. kolhydratspjälkning, tid
  10sek-2min
 30. kolhydratsförbränning, tid
  -2timmar
 31. fettkolhydratsförbränning, tid
  lång tid
 32. varför bör man styrketräna?
  förbättra musklernas uthållighet och styrka,  fri från arbetsskador
 33. styrketräning gör
  muskelfibrerna tjockare, genom ökad mängd myoglobin i musklerna, dvs större syreförråd
 34. hur tränar man styrketräning? vilket sätt
  • dynamiskt, muskeln utvecklar kraft under förlängning eller förkortning
  • statiskt, muskeln utvecklar kraft med bibehållen längd
 35. på vilket sätt arbetar muskeln som starkast
  excentriskt (förlängs) än koncentriskt (förkortas)
 36. styrketräning arbetas i...
  upprepningar (reps) per serie (set)
 37. specifik effekt av styrketräning
  • dynamiskt
  • statiskt
  • maximal belastning
  • submaximal (icke maximal) = uthållighet
 38. max styrka
  • 85-100%
  • 1-4 reps
  • 4-6 set
 39. muskelvolym
  • 70-85%
  • 6-10 reps
  • 3-4 set
 40. uthållig styrka
  • 50-70%
  • 15-25 reps
  • 2-3 set
 41. varför ska man varva ned?
  • borttransporten av t.ex mjölksyra sker snabbare
  • posiutiva effekter på muskelns återhämtningsförmåga
 42. när musklerna arbetar
  drar de ihop sig och blir kortare, därför stretcha efter
 43. vad är tänjningar
  upprepade mjuka töjningar i ledens rörelseomfång
 44. vad är stretching (töjning)
  du drar ut muskelns längd och stannar kavr i ytterläget i ca 20-30 sek
 45. vad är kat-metoden
  kontrahera(dra ihop) muskeln 10 sek, slappna av 2 sek, töj 10 sek
 46. rörelseapparaten
  • skelett
  • leder
  • muskler
 47. nervsystemet och sinnesorganen
  • hjärna
  • ryggmärg
 48. de syretransporterande organen
  • hjärta
  • blod
  • blodomlopp
  • lungor
 49. skelettets funktion
  • ge stöd och stadga åt kroppen
  • skydda ömtåliga organ
  • lagra kalcium och fosfor
  • skapa rörelse tillsammans med musklerna
 50. musklernas funktion
  • skapa rörelse
  • stadga
  • skydda
  • lagra kolhydrater
 51. muskulaturer
  • 300 muskler, 40-45% av kroppsvikten
  • hjärtmuskulatur
  • skelettmuskulatur
  • glattmuskulatur i t.ex tarmar
 52. syretransporterande organen
  • lungor
  • blod
  • blodomlopp
  • hjärta
 53. lungorna
  • ta upp syre från inandningsluften och ventilera ut koldioxid och vatten
  • 5-8 liter luft per min
  • inandningsluften innehåller 21%syre
 54. blodet
  • transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter
  • mängd blod kvinnor 4-4,5 l, män 5-6l
  • 60%blodplasma, 40%röda blodkroppar, hemoglobin
 55. blodomloppet
  cirkulerar i kroppen i blodkärl
 56. artär
  de blodkärl som för syrerikt blod från hjärtat uttill kroppens organ samt syrefattigt blod från hjärtat till lungorna
 57. ven
  blodkärl som för syrefattigt blod från kroppens organ till hjärtat sam syrerikt blod från lungorna till hjärtat
 58. kapillär
  de tunnaste blodkärlen där syre och näringsutbytet sker
 59. hjärtat
  pumpa blod
 60. slag volym
  den volymblod hjärtat pumpar ut per slag
 61. minutvolym
  den voym blod hjärtat pumpar ut per minut
 62. lilla kretsloppet
  blodet pumpas från hjärtat till lungorna där det syresätts och sedan tillbaka till hjärtat
 63. stora kretsloppet
  blodet pumpas från hjärtat till kroppens övriga organ och sedan tillbaks till hjärtat
Author:
lmtg7
ID:
246264
Card Set:
träningslära
Updated:
2013-11-11 08:00:11
Tags:
idrott
Folders:

Description:
idrott
Show Answers: