Biologiprov 2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad gör hjärnstammen?
  Tar hand om kroppens basala behov.
 2. Vad är hjärnstammen indelad i?
  Förlängda märgen, pons(bryggan), mitthjärnan och mellanhjärnan.
 3. Vad gör förlängda märgen?
  Tar hand om andningscentrum och reglering av puls och blodtryck.
 4. Vad gör pons?
  Det är övergången mellan stor- och lillhjärnan samt viktig för balans och motorik.
 5. Vad gör mitthjärnan?
  Bildar bl.a. dopamin (signalsubstans).
 6. Vilka delar är mellanhjärnan indelad i?
  • 7 delar.
  • Thalamus
  • Amygdala
  • Hypothalamus
  • Hypofysen
  • Hippocampus
  • Luktbulben
  • Limbiska systemet
 7. Vad gör thalamus?
  Det är omkopplingsstation för alla sinnesintryck (utom lukt). Thalamus väljer vilka intryck vi ska bli medvetna om. Skickar ner ev. hot till amygdala för bedömning.
 8. Vad gör amygdala?
  Avgör om våra sinnesintryck är ett hot eller ej.
 9. Vad gör hypothalamus?
  Den reglerar och känner av kroppens inre miljö och vid behov skickar den signaler till hypofysen.
 10. Vad gör hypofysen?
  Den reglerar kroppens behov genom att skicka hormoner.
 11. Vad gör hippocampus?
  Den tar hand om minneslagring och hot.
 12. Vad gör luktbulben?
  Den tar emot dofter.
 13. Vad gör det limbiska systemet?
  Det är belöningscentrum, ger reaktion på droger, choklad, sex etc.
 14. vad är CNS?
  Centrala nervsystemet och består av hjärna och ryggmärg.
 15. Vad är PNS?
  Perifera nervsystemet och består av nerver ute i kroppen.
 16. Vad består autonoma nervsystemet av?
  Det sympatiska nervsystemet (fight or flight vid hot och fara) och det parasympatiska nervsystemet (rest and digest alltså jobbar med att smälta maten).
 17. Vad är endokrinologi?
  Läran om hormonerna.
 18. Hur fungerar hormoner?
  Hjärnan kommunicerar inte bara med nervceller. Hormoner är kemiska ämnen som frisätts till blodet, där det åker med till sin målcell där hormonet har sin funktion. Där påverkar den målcellen så att något sker.
 19. Vad gör hypofysens bakdel?
  • Det är neurohypofysen. Här finns 2 hormoner som bildas i hypothalamus och transporteras ner till hypofysen för lagring.
  • Oxytocin är må-bra hormon som utsöndras vid beröring.
  • ADH koncentrerar urin från 25 liter till 2,5. Det hämmas av bl.a. Alkohol (kaffe?).
 20. Vad gör hypofysens framdel?
  • Adenohypofysen. Har 7 hormoner:
  • 1. Prolaktin, som är viktig för mjölkbildning.
  • 2. GH som är viktig för längdtillväxt samt muskeltillväxt.
  • 3. TSH ser till att vår ämnesomsättning fungerar genom att påverka sköldkörteln att utsöndra i rätt mängd. Sköldkörtelns hormon heter tyroxin.
  • 4. ACTH påverkar våra 2 binjurar att producera hormon som reglerar saltbalans, stress etc. Ämnen inblandade här är bla kortisol.
  • 5,6: FSH (äggblåsa) och LH (äggblåsesprickning) påverkar manliga och kvinnliga könshormoner och tillväxt av spermier och ägg.
  • 7. LSH ser till att melatonin frisätts så att vi blir sömniga.
 21. Vad gör binjurar och vilka delar har den?
  Är bla inblandad i stress- och flyktreaktioner. Består av binjurebark som innehåller kortisol(stress), aldosteron(reglerar salt/h2o balans) och manliga sexhormorner(andogener som påverkar kvinnlig sexlust) samt binjuremärgen som innehåller adrenalin(ger ökad puls, glukos/fett utsöndring och fokus i hjärnan).
 22. Vad händer när vi utsätts för fara?
  • Synintryck av hot.
  • Thalamus tolkar det som hot och skickar ner till amygdala.
  • Amygdala kickar igång nervceller i sympatiska nervsystemetnvilket har nervtrådar ner till binjuremärgen.
  • Binjuremärgen utsöndrar adrenalin.
  • Adrenalin gör oss redo för kortsiktig överlevnad.
  • Samtidigt som sympatiska kickas igång sänds signaler till hypofysen.
  • Hypofysen sänder ACTH som gör att binjuren utsöndrar kortisol.
  • Kortisol ser till att fett lagras, bryter ner våra muskler för att göra glukos och ser till att vi överlever långsiktigt.
 23. Varför kan en spindel utlösa en panikattack?
  Fobier kan utlösa adrenalinutsöndring vilket kan leda till panikattacker pga bla syrebrist.
 24. Varför utlöser stress ibland en panikattack?
  • Stress innebär många intryck till hjärnan.
  • Intryck går till thalamus som skickar ner fler hotförfrågningar än amygdala kan ta hand om.
  • Amygdala kan inte avgöra vad som är hot, sänds hotberedskap utan hot.
  • Adrenalinflöde leder till panikattack.
 25. Vad händer i kroppen under en panikattack?
  • Ger hög puls, hyperventilering.
  • All koldioxid andas ut.
  • Koldioxid reglerar vår andning så lite koldioxid gör att andningen stängs av.
  • Det ger syrebrist.
  • Vilket ger dödsångest (panikattack).
 26. Vad händer vid hypotyreos och hur behandlas det?
  Händer när det finns för lite tyroxin. Ger låg ämnesomsättning vilket leder till slöhet, viktökning, depression och frusenhet. Behandling är att ge hormonet som läkemedel alt få i sig mer jod.
 27. Vad händer vid hypertyreos och hur behandlas det?
  Händer vid för mycket tyroxin. Ger hög ämnesomsättning vilket leder till hög puls, stirrighet(hyper), viktminskning. Behandlas genom att ta bort en bit av sköldkörteln.
Author:
Anonymous
ID:
246311
Card Set:
Biologiprov 2
Updated:
2013-11-11 18:02:48
Tags:
Biologi hjärna endokrinologi
Folders:

Description:
Biologiprov
Show Answers: