Elementen van boekhouden flashcards.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Definitie
  De administratie van alle interne en externe transacties van de organisatie of onderneming die van invloed kunnen zijn op het vermogen of de vermogensstructuur
 2. 2 soorten boekhouding
  Algemene (financial accounting) & exploitatie (management accounting)
 3. Algemene boekhouding
  Gegevens verzameld, verwerkt en gepubliceerd voor zowel intern als extern gebruik
 4. Exploitatieboekhouding
  In principe enkel toegankelijk voor management
 5. Taken boekhouding
  Technische verwerking gegeven, organiseren, aanpassen en controleren.
 6. 2 groepen verantwoording boekhouding
  • 1. bedrijfseconomische redenen
  • 2. Wettelijke redenen
 7. Bedrijfseconomische redenen
  • Intern: beleidsinstrument; ter ondersteuning van beleidsbeslissingen, als controle-instrument, gegevensbron voor kosten - en opbrengsten calculatie en als basis voor budgetteringsactiviteiten
  • Exter: element bij onderhandelingen of besprekingen (personeel, afgevaardigden, huidige en potentile vermogenverstrekkers, overheid, ...) Bewijsmiddel bij juridische betwistingen
Author:
Anonymous
ID:
246505
Card Set:
Elementen van boekhouden flashcards.txt
Updated:
2013-11-12 14:52:10
Tags:
Elementen boekhouden
Folders:

Description:
Elementen boekhouden
Show Answers: