Tiord

The flashcards below were created by user caman01 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bli født
  was born
 2. fører til
  lead til
 3. øke/økte/ har økt
  increase
 4. praktfull
  gorgeous
 5. dobbel
  double
 6. en slette
  prairie/ plain
 7. en fjellkjede
  mountain range
 8. en etnisk gruppe
  a ethnic group
 9. å bremse /et befolkningsvekst -en
  slow down
 10. oppmuntre
  encourage
 11. sannsynligvis
  probably
 12. slå seg ned
  settle down
 13. overta
  take over
 14. erobre /et
  conquor
 15. gå i oppløsning
  resolve
Author
ID
246550
Card Set
Tiord
Description
hver dag side 158
Updated
Show Answers