farma nadciśnienie: leki moczopędne

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. kiedy są stosowane leki moczopędne?
  • zastoinowa niewydolność serca
  • nadciśnienie tętnicze
  • obrzęk płuc pochodzenia sercowego
 2. diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne
  • -działają w kanaliku dystalnym nefronu
  • -hamują resorpcję jonów sodowych
  • silniej niż inh. anhydrazy węglanowej, słabiej niż d. pętlowe
  • -to kompetytywne inhibitory współtransportera sodowo-chlorkowego (odpowiedziany za absorbcję sodu)
  • -jony pociągają za sobą wodę, zwiększają diurezę i redukują objętość płynów wewnątrzustrojowych
  • -hamują wymianę sodowo-wapniową w naczyniach i zmniejszają wewnątrznaczyniowe stężenie wapnia
 3. przykłady tiazydów
  • chlorotiazyd
  • hydrochlorotiazyd
  • metyklotiazyd
  • leki tiazydopodobne: klopamid, indapamid, metolazon, chlortalidon

  najczęściej doustnie, dożylnie w stanach nagłych (ale wtedy lepiej diuretyki pętlowe)
 4. zastosowanie diuretyków tiazydowych
  • nadciśnienie
  • kamica moczowa
  • moczówka prosta
  • obrzęki płucne i obwodowe z niewydolności krążenia
  • przewlakła niewydolność nerek

  leki pierwszego rzutu w przewlekłym nadciśnieniu tętniczym
 5. hydrochlorotiazyd
  • najpopularniejszy,
  • doustnie 1-2 razy dziennie
 6. indapamid
  • dłuższy czas działania- podawany raz dziennie
  • ma też działanie naczyniorozszerzające
 7. chlortalidon
  stosowany co drugi dzień
 8. Działania niepożądane tiazydów
  • hipokaliemia (zaleca się suplementację chlorkiem potasu)
  • hiponatremia, hipomagnezemia, hipotonia ortostatyczna
  • hiperkalcemia
  • zakwaszenie moczu
  • zmniejszenie wydalania z moczem kwasu moczowego
  • hiperglikemia
  • hipertrójglicerydemia
 9. przeciwwskazania do tiazydów
  • dna moczanowa
  • zespół metaboliczny
  • nieprawidłowa tolerancja glukozy
  • kobiety w ciąży
 10. diuretyki pętlowe
  • działają w pętli Henlego w części grubej ramienia wstępującego
  • są inhibitorami symportu jonów sodu, potasu i chloru
  • w efekcie diuretycznym współuczestniczą jony potasu
  • nasilenie efektu diuretycznego obserwuje się w całym przedziale wzrastających dawek tych diuretyków
  • podawane w przypadku nagłych zwyżek ciśnienia
 11. przykłady diuretyków pętlowych
  • furosemid
  • bumetanid
  • torazemid
  • kwas etakrynowy

  bumetanid jest najsilniejszy, ok 40x silniejszy niż furosemid
 12. działania niepożądane diuretyków pętlowych
  • hipokaliemia, aż do zaburzeń rytmu serca (zalecana doustna suplementacja chlorkiem potasu)
  • hipokalcemia
  • hipomagnezemia
  • hiperglikemia (hipokaliemia zmniejsza wydzielanie insuliny)
  • hiperurykemia
  • ototoksyczność
 13. diuretyki oszczędzające potas
  • działają w kanalikach zbiorczych
  • słabe, stosowane w połączeniu z innymi diuretykami
  • często łączone z diuretykami tiazydowymi lub pętlowymi, w leczeniu nadciśnienia nie są stosowane samodzielnie
 14. antagoniści kanały sodowego ENaC
  • amiloryd i triamteren
  • blokuje wymianę jonów sodu na jony potasu
 15. antagoniści aldosteronu
  • spironolakton, kanrenon i eplerenon
  • zmniejszają transport jonów sodu i potasu
Author:
Maja
ID:
247168
Card Set:
farma nadciśnienie: leki moczopędne
Updated:
2013-11-18 19:21:12
Tags:
leki moczopędne diuretyki
Folders:

Description:
diuretyki
Show Answers: