L'ésser humà en els ecosistemes

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Què són els recursos naturals?
  Són tot allò que obtindrem dels ecosistemes i que consumim per realitzar les nostres activitats.
 2. Influència de les persones en els ecosistemes en les societats de caçadors i recol·lectors:
  • La població humana era escassa, formàvem tribus nòmades.
  • Utilitzàvem pocs recursos naturals i es podien regenerar.
  • El nostre efecte sobre la Terra era quasi nul.
 3. Influència de les persones en els ecosistemes en les societats agrícoles y ramaderes:
  • La població començà a créixer, es van crear pobles i ciutats.
  • Els efectes en els ecosistemes van ser més grans, però es podien reparar.
 4. Influència de les persones en els ecosistemes en les societats industrials:
  • La població s'ha multiplicat, vivim en tot el planeta.
  • Utilitzem tants recursos naturals que no dóna temps perquè es regeneren.
  • Estem provocant danys irreparables en els ecosistemes.
 5. Per què alterem els ecosistemes?
  • Sobreexplotem els recursos naturals.
  • Destruïm el medi natural.
  • Contaminem.
 6. Com sobreexplotem els recursos naturals?
  Extraient-los del medi més de pressa del que tarden a regenerar-se.
 7. Com ocupem i destruïm el medi natural?
  Substituïm ecosistemes naturals per cultius, ciutats, carreteres...
 8. Com contaminem?
  • Contaminem l'aire amb gasos dels motors, de les industries...
  • Contaminem rius, llacs i mars amb aigües residuals, sustàncies de les indústries, petroli...
  • Contaminem el sòl amb els insecticides, adobs, fem...
 9. Quins efectes causem quan alterem els ecosistemes ?
  • La pèrdua de la biodiversitat.
  • La pèrdua d'espais naturals.
  • El canvi climàtic.
 10. Descriu la pèrdua de la biodiversitat:
  És la extinció o el perill d'exitinció de nombroses espècies perquè les hem sobreexplotat o hem destruït els seus ecosistemes.
 11. Descriu la pèrdua d'espais naturals:
  Destruïm, ecosistemes molt valuosos, com ara les selves tropicals.
 12. Descriu el canvi climàtic:
  Molts científics creuen que la contaminació és la causa que els climes estiguen canviant de manera anormal.
 13. Per què hem de protegir el planeta?
  Perquè si seguim així, tindrem un planeta sense recursos, amb poca diversitat, sense espais naturals i sense possibilitat de recuperació i no sobreviurem.
 14. Algunes mesures per a protegir el planeta:
  • Explotar els recursos de manera racional.
  • Protegir els espais naturals.
  • Protegir i recuperar les espècies en perill.
  • Reduir la contaminació.
 15. Què és explotar els recursos de manera racional?
  Utilitzar-los de manera que done temps perquè es regeneren.
 16. Com podem protegir els espais naturals?
  Prohibint totes les activitats que puguen alterar-los, com construir, caçar, abocar residus,
 17. Com podem protegir i recuperar les espècies en perill d'extinció?
  • Prohibint caçar-les o recol·lectar-les.
  • Protegint  els seus ecosistemes.
  • Es crien en captivitat i es reintroduïxen en els seus hàbitats.
 18. Com podem reduir la contaminació?
  • Sustituir els combustibles contaminants per fonts d'energia netes.
  • Emetre menys substàncies contaminants i generar menys residus.
  • Estalviar materials i energia.
  • Netejar les aigües residuals.
Author
ID
247278
Card Set
L'ésser humà en els ecosistemes
Description
L'ésser humà en els ecosistemes.
Updated
Show Answers