Personliga pronomen

The flashcards below were created by user firedg on FreezingBlue Flashcards.

 1. I clean every week, Teresa helps me.
  Jag städar varje vecka. Teresa hjälper mig.
 2. Åsa, you must come, I want to meet you.
  Åsa, du måste komma, jag vill träffa dig.
 3. I miss you.
  Jag saknar dig.
 4. One becomes happy when someone congratulates him/her.
  Man blir glad när någon gratulerar en.
 5. We study Swedish. The teacher helps us.
  Vi studerar svenska. Läraren hjälper oss.
 6. Per and Ola, you may go now. The taxi is waiting for you.
  Per och Ola, ni får gå nu. Taxin väntar på er.
 7. If one drives drunk, the police can stop him/her.
  Om man kör berusad, kan polisen stoppa en.
 8. He sends a SMS to her.
  Han skickar ett SMS till henne.
 9. He loves her.
  Han älskar henne.
 10. Why aren't you listening to me?
  Varför lyssnar du inte på mig?
 11. I will call you at seven.
  Jag ringer till dig klockan sju.
 12. She thinks of him.
  Hon tänker på honom.
 13. I need to talk to her.
  Jag behöver prata med henne.
 14. Who does Kalle need to talk to?
  Vem behöver Kalle tala med?
 15. Good luck today, I think of you.
  Lycka till i dag, jag tänker på dig.
 16. Karlsson's house is too expensive, I can not buy it.
  Karlssons hus är för dyrt, jag kan inte köpa det.
Author
ID
247351
Card Set
Personliga pronomen
Description
Personal pronouns in Swedish (by examples)
Updated
Show Answers