En intervju Mål 1 page 104.

The flashcards below were created by user firedg on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tina is currently working on commercials.
  • Tina jobbar just nu med reklamfilmer.
  •  just [jys:t]
 2. A day in Tina's live.
  En dag i Tinas liv.
 3. Tell us about how does a perfect day look like for you.
  Berätta om hur en perfekt dag ser ut för dig.
 4. How does a day look like for you?
  • Hur ser en dag ut för dig?
  • ser /sier/
 5. I ask her. She narrates.
  Jag frågar henne. Hon berättar.
 6. I take a shower.
  Jag duschar.
 7. I dress up.
  • Jag klär på mig
  • Klä (to dress)
 8. Me preparo para ir a trabajar.
  Jag gör mig i ordning för att åka till jobbet.
 9. I stand in front of the camera.
  Jag står framför kameran.
 10. ...over and over again.
  • ...om och om igen.
  • igen  [ij'en:]
 11. I go often out downtown.
  • Jag går ofta ut på stan.
  • [sta:n]
 12. I eat lunch at any restaurant.
  Jag äter lunch på någon restaurang.
 13. It is nice
  • Det är skönt 
  • skönt [sjö:n] -- pretty, beautiful
 14. almost all the time
  • nästan hela tiden 
  • hela /iela/
 15. Tina is an actor.
  Tina är skådespelare.

  [²sk'å:despe:lare]
 16. An article in the newspaper
  • en artikel i tidningen
  • tidning [²ti:dning]
 17. to come away from job
  • att komma bort från jobbet
  • bort [bår_t:] -- away
 18. for a while
  ett tag  [ta:g]
Author
ID
247524
Card Set
En intervju Mål 1 page 104.
Description
Some notes from my text book Mål 1, page 104.
Updated
Show Answers