Homer Iliad 345-445

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἐπεπειθεθ᾽
  • ἐπιπειθομαι
  • be persuaded
  • obey
 2. κιεν
  • κιω
  • go
 3. ἀφαρ
  • (adv)
  • straight away
  • after that
 4. ἑζετο
  • ἑζομαι
  • seat oneself
 5. νοσφι
  • (prep)
  • apart
 6. λιασθεις
  • λιαζομαι
  • withdraw
  • fall
 7. πολιης
  epic noun for grey hair?
 8. ὁροων
  from ὁραω
 9. ἀπειρονα
  • ἀπειρων  ον
  • boundless
  • endless
 10. ὀρεγνυς
  • ὀρεγνυμι/ ορεγω
  • stretch out, reach
 11. μινυνθαδιον
  • (adj 3t)
  • short-lived
 12. ὀφελλεν
  • ὀφελλω
  • owe
  • be obliged
 13. ἐγγυαλιξαι
  • ἐγγυαλιζω
  • put into the hand
 14. ὑψιβρεμετης
  • (noun)
  • high-thundering (one)
 15. τυτθον
  • (adj) 2t
  • small, little, young
 16. ἐτεισεν
  • τινω
  • pay a price
 17. ἀπουρας
  • ἀπαυραω
  • to take away
 18. χεων
  • χεω
  • pour, spread
 19. ἡμενη
  • pf part ἡμαι
  • sit
 20. βενθεσσιν
  • το βενθος
  • depths
 21. καρπαλιμως
  • (adv)
  • swiftly
 22. ἀνεδυ
  • ἀναδυνω
  • come to the top of the water
 23. ἠυτ᾽
  • ἠυτε
  • like, as
 24. ὀμιχλη
  • ἡ ὀμιχλη
  • mist, smoke
 25. παροιθ᾽
  • παροιθε   παριημι
  • before
  • let fall (beside)
 26. καθεζετο
  sitting
 27. κατερεξεν
  • καταρρεζω
  • stroke, caress
 28. ὀνομαζε
  speak of by name, call
 29. κευθε
  • κευθω
  • hide
  • conceal
  • disguise
 30. στεναχων
  groan, sigh, wail
 31. τιη
  • (adv)
  • why?
 32. ἰδυιῃ
  • epic part
  • knowing
 33. διεπραθομεν
  • διαπερθω
  • sack, destroy utterly
 34. δασσαντο
  • from δατεομαι
  • divide spoils
 35. ἑλον
  from αἱρεω
 36. χαλκοχιτωνων
  • noun
  • bronze-clad
 37. ἀπερεισι᾽
  • epic adj.
  • countless
 38. ἐπευφημησαν
  shout agreement
 39. ἡνδανε
  please, delight
 40. χωομενος
  be angry
 41. ἦεν
  he was
 42. ἐπασσυτεροι
  • (adj)
  • one after/upon another
 43. ἀμμι
  • dat. from ἐγω
  • I for my part
 44. ἑκατοιο
  the far-shooter
 45. κελομην
  I urged, commanded
 46. ἱλασκεσθαι
  to appease
 47. ἠπειλησεν
  • ἀπειλεω
  • hold off, keep away
 48. τετελεσμενος
  • τελεω
  • fulfil, accomplish
 49. ἑλικωπες
  • ὁ ἡ ἑλικωψ
  • glancing-eyed, quick-glancing
 50. περισχεο
  • περιεχω
  • surround
 51. ἑηος
  • (adj gen.)
  • good, brave, noble
 52. λισαι
  to beg, pray
 53. ὠνησας
  • ὀνινημι
  • having profited, benefited
 54. μεγαροισιν
  • το μεγαρον
  • large halls
 55. ἐφησθα
  εφιημι   φημι
 56. κελαινεφει
  • (adj)
  • black with clouds
 57. οἰη
 58. ξυνδησαι
  • ξυνδεομαι
  • join in entreating
 59. ἠθελον
  • ἐθελω
  • be willing
 60. ὑπελυσαο
  • ὑπολυω
  • loosen, slacken
 61. ὠχ᾽
  • ωχα
  • (adv)
  • quickly, swiftly
 62. ἑκατογχειρον
  • (adj)
  • hundred-handed
 63. κυδει
  • dat. of κυδος
  • glory
 64. ὑπεδεισαν
  • ὑποδειδω
  • shrink in fear before
 65. ἐδησαν
  • δεω
  • lack, miss
  • tie, bind
 66. μνησασα
  • pt
  • remind, put in mind
 67. παρεζεο
  • παρεζομαι
  • sit beside
 68. γουνων
 69. ἀρηξαι
  • ἀρηγω
  • aid, help
 70. πρυμνας
  the end
 71. ἐλσαι
  • εἱλω
  • shut in
 72. ἐπαυρωνται
  • ἐπαυρεω
  • share
 73. ἀτην
  • ἡ ἀτη
  • folly, ruin
 74. ἐτρεφον
  • τρεφω
  • nurture
 75. αἰνα
 76. αἰθ᾽
 77. ἀπημων
  • (adj)
  • unhurt
 78. νυ
  • νυν
  • now, even now
 79. αἰσα
  • noun
  • one's fate, one's lot
 80. μινυνθα
  • (adv)
  • a short time
 81. δην
  • epic inf of δεω
  • or
  • adv 'for a long while'
 82. ὠκυμορος
  • (adj)
  • dying quickly, early
 83. οἰζυρος
  • (adj)
  • woeful, pitiful
 84. ἐπλεο
  • 2s. of πελω
  • become
 85. ἐρεουσα
  • ἐρεω
  • ask, say
 86. τερπικεραυνῳ
  • (adj)
  • delighting in thunder
 87. ἀγαννιφον
  snow-capped
 88. ὠκυποροισι
  quick-moving
 89. ἀποπαυεο
  • 2s ἀποπαυω
  • stop from
 90. παμπαν
  • (adv)
  • wholly, altogether
 91. ἀμυμονας
  • (adj)
  • blameless, excellent
 92. χθιζος
  • (adj)
  • of yesterday
 93. δαιτα
  feast, banquet, torches, battle
 94. ἐλευσεται
  fut. ἐρχομαι
 95. χαλκοβατες
  standing on brass, with brass foundation
 96. δω
 97. γουνασομαι
  • fut/subj γουναζομαι
  • clasp
 98. λιπ᾽
 99. εὐζωνοιο
  well-girdled
 100. ἀπηυρων
  • ἀπαυραω
  • impf
  • take away
 101. πολυβενθεος
  very deep
 102. ἐντος
  • (adv)
  • within, inside
 103. ἱστια
 104. στειλαντο
  • στελλω
  • make ready
 105. θεσαν
  • 3pl
  • they placed, put
 106. ἱστοδοκῃ
  mast-holder
 107. πελασαν
 108. προτονοισιν
  • οἱ προτονοι
  • the forestays of the mast (ropes from mast to stern)
 109. ὑφεντες
  • ὑφιημι
  • let down
 110. ὁρμον
  • cord, chain
  • necklace
 111. προερεσσαν
  • προερεσσω
  • row forwards
 112. ἐρετμοις
  oars (dat)
 113. εὐνας
  • verb: lying
  • noun: bed
 114. βαινον
  βαινω
 115. ῥηγμινι
  • noun
  • edge of the shore, where the sea breaks
  • the verge, edge of something
 116. ποντοποροιο
  sea-faring
 117. βωμον
  a raised platform
 118. τιθει
  place!
 119. πολυστονα
  much-sighing, mournful
 120. κηδε᾽
 121. ἐφηκεν
Author
ID
247623
Card Set
Homer Iliad 345-445
Description
Iliad vocab
Updated
Show Answers