Longman Minitest 4 Vocab

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. terrestrial
  • s. karasal, yeryüzüne ait, dünyasal
  • n. dünyada var olan şey
 2. mass
  • v. yığmak, toplamak, kümelemek
  • n. kütle, kitle, küme, yığın,
 3. markedly
  z. önemli derecede.
 4. farther
  • zf. daha uzakta, diğer, daha uzağa, ileriye, öteye, bundan başka, ayrıca, ilaveten
  • s. daha uzak, uzaktaki, ötedeki, ilerdeki, ileriki,
 5. orbit
  • n. yörünge, faaliyet sahası, etki alanı, göz çukuru, göz, 
  • v. yörüngede dönmek, yörüngeye sokmak, yörüngesine almak, yörünge izlemek, rota izlemek
 6. challenging
  • s. boyun eğmez
  • n. kamçılayıcı, dürtücü, ilgi çekici, büyüleyici
 7. enthusiastic
  s. ateşli, coşkulu, hevesli, istekli, can atan
 8. distinguish
  v. ayırt etmek, ayırmak, ayrım yapmak; seçmek; farketmek, anlamak; sivriltmek
 9. slightly
  zf. hafifçe, belli belirsiz, çok az, hafiften, kuvvetsizce
 10. compound
  • s. bileşik, karışık
  • n. bileşik, bileşim, alaşım, karıştırma, karıştırılma, bileşik kelime, ağıl, mandıra,
  • v. birleştirmek, artırmak, çözmek, halletmek, taksitle ödemek, örtbas etmek, takipten vazgeçmek, anlaşmak, uzlaşmak
 11. clear cut
  s. düzgün, biçimli, açık, belirgin, kesin
 12. chop
  v. balta ile kesmek, yarmak, doğramak, kesmek, kırmak (odun); söyleyivermek, pat diye söylemek;
 13. chopped
  kıyılmış
 14. rotate
  v. dolandırmak, dolamak, dönmek, döndürmek, eksen çevresinde dönmek
 15. retrograde
  • s. geriye doğru giden, kötüleşen, tersine giden, gerici
  • v. geri gitmek, ters yönde dönmek, gerilemek, bozulmak, kötüleşmek
 16. respective
  s. herkes kendi, kendi, bir bir, sırasıyla
 17. perpendicular
  • s. dikey, dik
  • n. dikey çizgi, amut, şakül ipi
 18. plane
  • n. düz, dümdüz, yassı, düzlem, düzlemsel
  • n. çınar, uçak, kanat (uçak), düzlem, yüzey, düzey, seviye, rende, planya, maden ana dehlizi
  • v. düzeltmek, düzlemek, süzülmek, uçmak (motorsuz), rende ile düzeltmek, rendelemek, planya ile düzeltmek
 19. considered
  s. düşünülmüş, dikkate alınmış, saygıdeğer
 20. candidate
  n. aday, namzet
 21. accomplish
  v. başarmak, sonuçlandırmak, yapmak, yerine getirmek, üstesinden gelmek; almak (yol, zaman)
 22. delve into
  f. araştırmak.
 23. delve
  v. arayıp taramak; altüst ederek aramak
 24. perception
  n. algılama, idrak, algı, basiret, idrak yeteneği, sezgi, kavrama, seziş, sezme, tahsil (para)
 25. hand out
  v. dağıtmak, vermek, bağışlamak
 26. household
  s. eve ait, ev, her gün kullanılan
 27. frugal
  s. tutumlu, idareli, sade, basit, bol olmayan, kanaatkâr, alçakgönüllü
Author:
Anonymous
ID:
247628
Card Set:
Longman Minitest 4 Vocab
Updated:
2013-11-18 21:06:40
Tags:
Longman Minitest Vocab
Folders:

Description:
Longman Minitest 4 Vocab
Show Answers: