Longman Minitest 5 Vocab

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pointer
  n. işaretçi, gösterge, anlamlı söz
 2. barter
  n. takas, değiş tokuş
 3. conglomerate
  n. holding
 4. exploratory
  s. araştırma
 5. expedition
  n. sefer
 6. expansion
  genişleme
 7. ensue
  doğmak, ortaya çıkmak
 8. myriad
  sayısız, çok büyük sayıda
 9. manorial
  malikaneye ait
 10. insubstantial project
  hayali proje
 11. hereditary
  kalıtsal, intikal eden, miras kalan
 12. lease
  kiralama, kiralamak
 13. peasantry
  köylüler self
 14. sufficient
  kendi kendine yeterli
 15. scope
  kapsam
 16. charter
  kiralama, tüzük, sözleşme, kiralamak
 17. grant
  vermek, hibe etmek
 18. association of merchant
  tüccar birliği
 19. facet
  yön, taraf
 20. aspect
  görünüm, görünüş, yön
 21. reinforce
  güçlendirmek, pekiştirmek
 22. joint stock company
  anonim şirket
 23. venture
  girişim, risk, teşebbüs, tehlikeye atmak, riske almak
 24. liability
  sorumluluk, yükümlülük
 25. incur
  uğramak, maruz kalmak
 26. wary
  dikkatli, ihtiyatlı
 27. aware
  farkında
 28. concern
  endişe
 29. excite
  heyecanlandırmak
 30. eager
  istekli
 31. entrepreneurial
  (entrepüneriyıl)Girişimci, girişimle ilgili,
 32. Simplification
  Basitleştirme
 33. Inaugurate
  (inaagureyt) Açılış yapmak, açmak, başlamak
Author:
Anonymous
ID:
247633
Card Set:
Longman Minitest 5 Vocab
Updated:
2013-11-18 21:27:03
Tags:
Longman Minitest Vocab
Folders:

Description:
Longman Minitest 5 Vocab
Show Answers: