Longman Minitest 5 Vocab

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. Denude
  Soymak, açmak, erozyona uğratmak
 2. Pioneer
  Öncü
 3. Equilibrium
  Denge, denklik
 4. Recurrence
  Tekrar
 5. Proximity
  Yakınlık
 6. Climax
  Doruk, zirve
 7. Disturbance
  Rahatsızlık
 8. Exceed
  Aşmak, geçmek
 9. one after the other
  birbiri ardına, sıra ile (in turn)
 10. placement
  yerleştirme
 11. as a matter of fact
  gerçek şu ki, doğrusu
 12. remedial
  iyileştirici
 13. enroll
  kaydetmek, kabul etmek, adını yazmak
 14. handle
  üstesinden gelmek, başa çıkmak

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
248056
Filename:
Longman Minitest 5 Vocab
Updated:
2013-11-20 14:05:10
Tags:
Longman Minitest Vocab
Folders:

Description:
Longman Minitest 5 Vocab
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview